შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ: „სოფელ ომალოს წყლის მიწოდების სისტემის გაუმჯობესება და სოფელ ომალოში სასტუმრო „სამზეო“-ს საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა“

17 მარტი 2017