გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - დუშეთის ცენტრალური პარკის რეაბილიტაცია

24 თებერვალი 2017