გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - ქ. ტყიბულის N1 საბავშვო ბაგა/ბაღის რეკონსტრუქცია

5 დეკემბერი 2016