გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - ჭიათურის მუნიციპალიტეტში ჭიათურა- სკინდორის გზის რეაბილიტაცია - #EIB/MIMP/W/NCB/22-2016

14 ნოემბერი 2016