გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა საფარას მონასტერთან.

23 დეკემბერი 2016