გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ #2 - ქ. ფოთის მშვიდობის ქუჩის სანიაღვრეს სატუმბი სადგურის მშენებლობა სამუშაოების ხანგრძლივობა

10 იანვარი 2017