ტენდერის შედეგები

20 ივლისი 2023

გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - თელავის N2 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია

გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - თელავის N2 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია
28 ივნისი 2023

გადაწყვეტილება კონტრაქტების მინიჭების შესახებ: „სასკოლო შენობების კონსტრუქციების მზიდუნარიანობის, სივრცითი სიხისტის, მდგრადობის, სტრუქტურული მთლიანობისა და სეისმომედეგობის დეტალური გამოკვლევა და რეკომენდაციები მათ აღდგენაზე და გაძლიერებაზე“ შემდეგ რეგიონებში: NEFCO/S-L-1-2023-Lot-1: ლოტი 1 - თიანეთში (ღულელების, სიმონიანთქხევის, სიონის საჯარო სკოლები) და გორში (მერეთის საჯარო სკოლა); NEFCO/S-L-1-2023-Lot-2: ლოტი 2 - წალკაში (საყდრიონის, ნარდევანის, განთიადის, ბარეთის საჯარო სკოლები); NEFCO/S-L-1-2023-Lot-3: ლოტი 3 - ასპინძაში (ნაქალაქევის და ორშას საჯარო სკოლები), ახალციხეში (ურაველას საჯარო სკოლა) და ამბროლაურში (ბუგეულის საჯარო სკოლა)

13 აპრილი 2023

გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - ხაშურის N2 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია

გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - ხაშურის N2 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია #IBRD/I2Q/CW/NCB/03-2022