ტენდერის შედეგები

1 აგვისტო 2022

კონტრაქტის მინიჭების შესახებ გადაწყვეტილება - ADB ზუგდიდის ბიბლიოთეკის და მუზეუმის მშენებლობა

გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - „ზვიად გამსახურდიას სახელობის ახალგაზრდული ცენტრის, საპრეზიდენტო ბიბლიოთეკისა და მუზეუმის მშენებლობა ქ. ზუგდიდში“, LCIP/CW/018-2022.
11 ივლისი 2022

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 5 სოფლის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის III ფაზა: ნორიო, ვაზიანი, ახალსამგორი, მარტყოფი და ახალსოფელი - ლოტი 2

გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ- გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 5 სოფლის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის III ფაზა: ნორიო, ვაზიანი, ახალსამგორი, მარტყოფი და ახალსოფელი - ლოტი 2