მიმდინარე ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 1 მაისი 2018    /    ძალაშია: 30 მაისი 2018

ინტერესის გამოხატვის მოთხოვნა - მარშალ გელოვანის გამზირზე „ვეფხი და მოყმეს“ ძეგლთან სატრანსპორტო კვანძისა (სატრანსპორტო კვანძი) და მარშალ გელოვანის გამზირისა და მუხრან მაჭავარიანის ქუჩის დამაკავშირებელი გზის (ლისის გზა) მშენებლობების ზედამხედველობა

Ref. No: SUTIP1/C/QCBS/08-2018

პროექტი ფინანსდება საქართველოს მთავრობისა (სმ) და აზიის განვითარების ბანკის მიერ. საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი (მგფ) წარმოადგენს პროექტის განმახორციელებელ ორგანიზაციას.
გამოქვეყნებულია: 30 აპრილი 2018    /    ძალაშია: 30 მაისი 2018

მცხეთის მუნიციპალიტეტში ზედაზენის მონასტერთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია

კონტრაქტის/ტენდერის # IBRD/RDPIII/CW/NCB/31-2017

საქართველოს განზრახული აქვს მიიღოს მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის (RDP III) განსახორციელებლად და ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: მცხეთის მუნიციპალიტეტში ზედაზენის მონასტერთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია.

გამოქვეყნებულია: 24 აპრილი 2018    /    ძალაშია: 7 ივნისი 2018

ქობულეთის საკანალიზაციო გამწმენდი ნაგებობის ლამის გაუწყლოვნების სისტემის მოწოდება და მონტაჟი

კონტრაქტის/ტენდერის # EBRD/DSI/ICT/01-2018

საქართველომ ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკისაგან (EBRD) მიიღო დაფინანსება „ქობულეთის წყალარინების პროექტის“ განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისთვის: ქობულეთის საკანალიზაციო გამწმენდი ნაგებობის ლამის გაუწყლოვნების სისტემის მოწოდება და მონტაჟი