მიმდინარე ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 18 აპრილი 2019    /    ძალაშია: 6 მაისი 2019

სამეგრელო-ზემოსვანეთის რეგიონში, 8 (რვა) საჯარო სკოლის რეაბილიტაციისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - SPA190002298, სამეგრელო-ზემოსვანეთის რეგიონში, 8 (რვა) საჯარო სკოლის რეაბილიტაციისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 317`743.00 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 06.05.2019წ. 12:00 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 18 აპრილი 2019    /    ძალაშია: 17 მაისი 2019

ჭიათურის მუნიციპალიტეტში წინსოფელი-ჭილოვანის გზის რეაბილიტაცია

კონტრაქტის/ტენდერის #: EIB/MIMP/W/NCB/67-1-2019

საქართველომ მიიღო დაფინანსება ევროპის საინვესტიციო ბანკისაგან (EIB) საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტის (GURAD) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის:
გამოქვეყნებულია: 18 აპრილი 2019    /    ძალაშია: 14 მაისი 2019

ელექტრონული ტენდერი - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ქვემო საზანოში და ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში, სოფ. საღანძილეში და სოფ. ვერტყვიჭალაში 50 ბავშვზე გათვლილი საბავშვო ბაღების დეტალური პროექტის მოსამზადებლად და სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - NAT190007997, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ქვემო საზანოში (ს/კ 32.05.32.011) და ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში, სოფ. საღანძილეში (ს/კ 36.14.34.379) და სოფ. ვერტყვიჭალაში (ს/კ 36.08.37.011) 50 ბავშვზე გათვლილი საბავშვო ბაღების დეტალური პროექტის მოსამზადებლად და სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.
გამოქვეყნებულია: 15 აპრილი 2019    /    ძალაშია: 10 მაისი 2019

გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, სოფ. გამარჯვებაში (ს/კ 87.07.09.726) 110 ბავშვზე გათვლილი და სოფ. კუმისში (ს/კ 81.24.03.162) 90 ბავშვზე გათვლილი საბავშვო ბაღების სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - NAT190007660, გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, სოფ. გამარჯვებაში (ს/კ 87.07.09.726) 110 ბავშვზე გათვლილი და სოფ. კუმისში (ს/კ 81.24.03.162) 90 ბავშვზე გათვლილი საბავშვო ბაღების სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 3`379`029.00 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2019 წლის 10 მაისს 16:00 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 15 აპრილი 2019    /    ძალაშია: 10 მაისი 2019

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფ.ბოდბის (ს/კ N 56.10.43.010) ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში Design-Build მეთოდით 90 მოსწავლეზე გათვლილი საჯარო სკოლის შენობის დეტალური პროექტის მომზადებისა და მის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა, 2019 წლის 15 აპრილს, გამოაცხადა ელექტრონული ტენდერი NAT190007644, სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფ.ბოდბის (ს/კ N 56.10.43.010) ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში Design-Build მეთოდით 90 მოსწავლეზე გათვლილი საჯარო სკოლის შენობის დეტალური პროექტის მომზადებისა და მის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვაზე. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 1`905`230.00 ლარს (დ.ღ.გ.-ს გათვალისწინებით) სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2019 წლის 10 მაისს 14:00 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 15 აპრილი 2019    /    ძალაშია: 14 მაისი 2019

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფ. ჩუნჩხას (ს/კ N 63.12.32.297) ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში Design-Build მეთოდით 90 მოსწავლეზე გათვლილი საჯარო სკოლის შენობის დეტალური პროექტის მომზადებისა და მის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა, 2019 წლის 15 აპრილს, გამოაცხადა ელექტრონული ტენდერი NAT190007645, ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფ. ჩუნჩხას (ს/კ N 63.12.32.297) ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში Design-Build მეთოდით 90 მოსწავლეზე გათვლილი საჯარო სკოლის შენობის დეტალური პროექტის მომზადებისა და მის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 1`905`230.00 ლარს (დ.ღ.გ.-ს გათვალისწინებით) სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2019 წლის 14 მაისს 14:00 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 15 აპრილი 2019    /    ძალაშია: 16 მაისი 2019

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფ. ერკეთის (ს/კN 28. 12. 21. 244) ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში Design-Build მეთოდით 90 მოსწავლეზე გათვლილი საჯარო სკოლის შენობის დეტალური პროექტის მომზადებისა და მის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა, 2019 წლის 15 აპრილს, გამოაცხადა ელექტრონული ტენდერი NAT190007647, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფ. ერკეთის (ს/კN 28. 12. 21. 244) ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში Design-Build მეთოდით 90 მოსწავლეზე გათვლილი საჯარო სკოლის შენობის დეტალური პროექტის მომზადებისა და მის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვაზე. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 1`905`230.00 ლარს (დ.ღ.გ.-ს გათვალისწინებით) სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2019 წლის 16 მაისს 14:00 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 15 აპრილი 2019    /    ძალაშია: 20 მაისი 2019

მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოფ. ბიწმენდის (ს/კ.72. 04. 01. 145) ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში Design-Build მეთოდით 90 მოსწავლეზე გათვლილი საჯარო სკოლის შენობის დეტალური პროექტის მომზადებისა და მის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა, 2019 წლის 15 აპრილს, გამოაცხადა ელექტრონული ტენდერი NAT190007649, მცხეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოფ. ბიწმენდის (ს/კ.72. 04. 01. 145) ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში Design-Build მეთოდით 90 მოსწავლეზე გათვლილი საჯარო სკოლის შენობის დეტალური პროექტის მომზადებისა და მის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვაზე. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 1,905,230.00 ლარს (დ.ღ.გ.-ს გათვალისწინებით) სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2019 წლის 20 მაისს 13:30 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 15 აპრილი 2019    /    ძალაშია: 15 მაისი 2019

ბოდბის წმ. ნინოს დედათა მონასტერთან ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა

კონტრაქტის/ტენდერის #: EIB/MIMP/W/NCB/82-2019

საქართველომ მიიღო დაფინანსება ევროპის საინვესტიციო ბანკისაგან (EIB) საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტის (GURAD) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის:
გამოქვეყნებულია: 12 აპრილი 2019    /    ძალაშია: 21 მაისი 2019

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (ს/კ.43.25.42.002) სოფ. დარჩელის ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში Design-Build მეთოდით 90 მოსწავლეზე გათვლილი საჯარო სკოლის შენობის დეტალური პროექტის მომზადებისა და მის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა, 2019 წლის 12 აპრილს, გამოაცხადა ელექტრონული ტენდერი NAT190007556, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (ს/კ.43.25.42.002) სოფ. დარჩელის ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში Design-Build მეთოდით 90 მოსწავლეზე გათვლილი საჯარო სკოლის შენობის დეტალური პროექტის მომზადებისა და მის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 1,905,230.00 ლარს (დ.ღ.გ.-ს გათვალისწინებით) სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2019 წლის 21 მაისს 13:00 საათზე.