მოკლე ანოტაცია და შესყიდვის ზოგადი განცხადება - NEFCO

გამოქვეყნებულია: 27 მარტი 2023    /    ძალაშია: 30 ივნისი 2024

 საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი გეგმავს ჩრდილოატლანტიკური ქვეყნების გარემოსდაცვითი ფინანსური კორპორაციის (NEFCO) მიერ გამოყოფილი სესხისა და აღმოსავლეთ ევროპის ენერგოეფექტურობისა და გარემოსდაცვითი პარტნიორობის ფონდი (E5P) მიერ გამოყოფილი გრანტის გამოყენებას საინვესტიციო პროექტის განხორციელების მიზნით: „საქართველოს მთიან რეგიონებში საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია და ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესება“. პროექტი, რომლის საერთო სავარაუდო ბიუჯეტი არის 6.5 მილიონი ევრო, მიზნად ისახავს ენერგოეფექტური და სარეაბილიტაციო ღონისძიებების გატარებას ქვეყნის შემდეგ მთიან რეგიონებში მდებარე 12 საჯარო სკოლაში: თიანეთი, გორი, წალკა, ასპინძა, ახალციხე, ამბროლაური და ბორჯომი. 

 

GeneralProcurementNotice_GEOpdf