ხაშურის N2 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია

გამოქვეყნებულია: 28 დეკემბერი 2022    /    ძალაშია: 13 მარტი 2023

 საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისგან (The World Bank) დაფინანსება „ინოვაციები, ინკლუზიური განათლება და ხარისხი“ (I2Q) პროექტის განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: ხაშურის N2 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია, #IBRD/I2Q/CW/NCB/03-2022

 

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის შემდეგ ბმულზე:

 

 

tenders.procurement.gov.ge/public/