რუსთავის N21 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია

გამოქვეყნებულია: 13 დეკემბერი 2022    /    ძალაშია: 24 თებერვალი 2023

 საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისგან (The World Bank) დაფინანსება „ინოვაციები, ინკლუზიური განათლება და ხარისხი“ (I2Q) პროექტის განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: რუსთავის N21 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია, #IBRD/I2Q/CW/NCB/02-2022 

 

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის შემდეგ ბმულზე:

 

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=489726&lang=ge