სოფელ ველისციხის ცენტრალური ნაწილის რეაბილიტაცია (გურჯაანის მუნიციპალიტეტი, კახეთის რეგიონი, საქართველო)

გამოქვეყნებულია: 4 ივნისი 2021    /    ძალაშია: 16 ივლისი 2021

 საქართველოს მთავრობამ მიიღო სესხი აზიის განვითარების ბანკისგან (the Asian Development Bank) „საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა თანაბარი განვითარებისთვის“ პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებლად და ამ სახსრების ნაწილი გამოყენებული იქნება სოფელ ველისციხის ცენტრალური ნაწილის სარეაბილიტაციო სამუშაოების განსახორციელებლად.

 

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის შემდეგ ბმულზე:

 

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=405516&lang=ge