“წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია ქალაქ დმანისისა და 19 სოფლისთვის“

გამოქვეყნებულია: 5 ნოემბერი 2020    /    ძალაშია: 1 თებერვალი 2021

 საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტის დამატებითი დაფინანსების განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: „წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია ქალაქ დმანისისა და 19 სოფლისთვის“. 

 

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის შემდეგ ბმულზე: 
https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=374640&lang=ge