გარდაბნის მუნიციპალიტეტში სოფელ ნორიოში საჯარო სკოლის (ს/კ 81.09.17.047) რეაბილიტაციის სახელმწიფო შესყიდვაზე NAT200016958 ელექტრონული ტენდერი

გამოქვეყნებულია: 4 ნოემბერი 2020    /    ძალაშია: 27 ნოემბერი 2020

 გარდაბნის მუნიციპალიტეტში სოფელ ნორიოში საჯარო სკოლის (ს/კ 81.09.17.047) რეაბილიტაციის სახელმწიფო შესყიდვაზე გამოცხადდა NAT200016958 ელექტრონული ტენდერი.

ტენდერთა დაკავშირებით დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ქვემოთ მითითებულ ბმულზე:

 

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=372421&lang=ge