ქ. ბოლნისის N1 საჯარო სკოლის (ს/კ № 80.06.66.025) რეაბილიტაციის სახელმწიფო შესყიდვა

გამოქვეყნებულია: 9 სექტემბერი 2020    /    ძალაშია: 23 ოქტომბერი 2020

 ქ. ბოლნისის N1 საჯარო სკოლის (ს/კ № 80.06.66.025) რეაბილიტაციის სახელმწიფო შესყიდვაზე გამოცხადდა NAT200014001 ელექტრონული ტენდერი.

 

ტენდერთა დაკავშირებით დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ქვემოთ მითითებულ ბმულზე:

 

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=367252&lang=ge