ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვეშის საჯარო სკოლის (ს/კ № 80.13.64.048) რეაბილიტაციის სახელმწიფო შესყიდვა

გამოქვეყნებულია: 9 სექტემბერი 2020    /    ძალაშია: 19 ოქტომბერი 2020

 ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვეშის საჯარო სკოლის (ს/კ № 80.13.64.048) რეაბილიტაციის სახელმწიფო შესყიდვაზე გამცხადდა NAT200014000 ელექტრონული ტენდერი.

 

ტენდერთა დაკავშირებით დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ქვემოთ მითითებულ ბმულზე:

 

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=367239&lang=ge