აბასთუმნის ობსერვატორიისათვის საოფისე და გარე სივრცის ავეჯის მიწოდება

გამოქვეყნებულია: 3 სექტემბერი 2020    /    ძალაშია: 18 სექტემბერი 2020

მოწვევა ფასთა კოტირებაზე #IBRD/RDPIII/G/SH/04-2020

 

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული  განვითარების მესამე პროექტი (RDP3) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვისაბასთუმნის ობსერვატორიისათვის საოფისე და გარე სივრცის ავეჯის მიწოდება.

 

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის შემდეგ ბმულზე:

 

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=366270&lang=ge