ინდივიდუალური კონსულტანტის - ანგარიშსწორების სპეციალისტის შერჩევა

გამოქვეყნებულია: 29 ივლისი 2020    /    ძალაშია: 20 აგვისტო 2020

 საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი, პროექტის „ინოვაციები, ინკლუზიური განათლება და ხარისხი“ (I2Q) ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით, იწვევს ინდივიდუალურ კონსულტანტებს ინტერესის გამოსახატავად შემდეგი მომსახურების გასაწევად: ანგარიშსწორების სპეციალისტი

 

დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ ინგლისური ვერსია: მოწვევა და ტექნიკური დავალება

 

განაცხადის შემოტანის ბოლო ვადაა 2020 წლის 20 აგვისტო, 17:00 საათი.

Request for Expression of Interest - ENG - Local Consultant - Disbursement Officer.pdf

I2Q_Disbursement Officier ТОR - final.pdf