დუშეთის მუნიციპალიტეტი, ქ. დუშეთის (ს/კ №71.51.02.352 ), №1 საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა

გამოქვეყნებულია: 27 ივლისი 2020    /    ძალაშია: 3 სექტემბერი 2020

 დუშეთის მუნიციპალიტეტი, ქ. დუშეთის (ს/კ №71.51.02.352 ), №1 საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვაზე გამოცხადდა NAT200010824 ელექტრონული ტენდერი.

ტენდერთა დაკავშირებით დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ქვემოთ მითითებულ ბმულზე:

 

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=361278&lang=ge