გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ განსახორციელებელი ბაზრის კვლევის შესახებ

გამოქვეყნებულია: 23 ივლისი 2020    /    ძალაშია: 3 აგვისტო 2020

 მოგესალმებით, 

 

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი გეგმავს ადიგენის მუნიციპალიტეტის დაბა აბასთუმანში, საცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაციის სამუშაოებისათვის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვას.

შესყიდვის პროცედურების ჩატარების უზრუნველსაყოფად, აუცილებელია განისაზღვროს შესყიდვის ობიექტების (დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება) -  სავარაუდო ღირებულება და მომსახურების გაწევის სრული ვადა.  

აღნიშნულიდან გამომდინარე, თანდართული ტექნიკური დავალებებით გათვალისწინებული გასატარებელი ღონისძიებების შესაბამისად, გთხოვთ, არაუგვიანეს 2020 წლის 03 აგვისტოს დილის 12:00 საათისა, წარმოადგინოთ თქვენი წინადადებები (განფასებული ცხრილები, მომსახურების გაწევის სრული ვადის მითითებით) სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდში (მის.: ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზ. N150) მატერიალური სახით (ნაბეჭდი ვერსია), ან ელ. ვერსიის სახით, შემდეგ ელ. ფოსტებზე: gkartozia@mdf.org.ge ; piakobashvili@mdf.org.ge ; jshvelidze@mdf.org.ge ; mbochorishvili@mdf.org.ge .

 

დანართები:

·         ტექნიკური დავალება (7 საცხოვრებელი სახლი) 6 (ექვსი) ფურცლად;

·         ტექნიკური დავალების (7 საცხოვრებელი სახლი) დანართი N2 2 (ორი) ფურცლად;

·         ტექნიკური დავალების (13 კორპუსი) 8 (რვა) ფურცლად;

·         ტექნიკური დავალების (13 კორპუსი) დანართი N2 4 (ოთხი) ფურცლად, ტექნიკური დავალების (13 კორპუსი) დანართი N2ა 8 (რვა) ფურცლად;

·         განფასების ცხრილები: 2 (ორი) Excel-ის ფაილი;

·         ფოტოსურათები: 1 (ერთი) zip folder.

 

 ტქნიკური დავალება - 7 საცხოვრებელი სახლი.pdf


დანართი N2 (შენობების მოკლე აღწერა) - 7 საცხოვრებელი სახლი.pdf

 

ტქნიკური დავალება - 13 კორპუსი.pdf


დანართი N2 - 13 კორპუსი.pdf

 

დანართი N2ა - 13 კორპუსი.pdf

 

 განფასების ცხრილი მომსახურების გაწევის ვადის მითითებით - 7 საცხოვრებელი სახლი.pdf 

განფასების ცხრილი მომსახურების გაწევის ვადის მითითებით - 13 კორპუსი.pdf 

ფოტომასალა.rar

წინასწარ გიხდით მადლობას თანამშრომლობისათვის