ქალაქ მარნეულში, რუსთაველის ქუჩა N52-ში (საკადასტრო კოდი: 83.02.05.778) არსებული ამორტიზირებული სტადიონის დემონტაჟისა და მის ადგილზე ახალი, 1500 მაყურებელზე გათვლილი საფეხბურთო სტადიონის სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა

გამოქვეყნებულია: 10 ივლისი 2020    /    ძალაშია: 14 აგვისტო 2020

 ქალაქ მარნეულში, რუსთაველის ქუჩა N52-ში (საკადასტრო კოდი: 83.02.05.778) არსებული ამორტიზირებული სტადიონის დემონტაჟისა და მის ადგილზე ახალი, 1500 მაყურებელზე გათვლილი საფეხბურთო სტადიონის სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა

წინადადებების მიღება იწყება: 09.08.2020

წინადადებების მიღება მთავრდება: 14.08.2020

 

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=355572&lang=ge