თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩხიკვთას (ს/კN 84.02.36.147 და 84.02.36.178) ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში Design-Build მეთოდით 60 მოსწავლეზე გათვლილი საჯარო სკოლის შენობის დეტალური პროექტის მომზადებისა და მის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა

გამოქვეყნებულია: 18 ივნისი 2020    /    ძალაშია: 20 ივლისი 2020

 სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს    NAT200008702  თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩხიკვთას (/N 84.02.36.147 და 84.02.36.178) ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში   Design-Build მეთოდით 60 მოსწავლეზე გათვლილი საჯარო სკოლის შენობის დეტალური პროექტის მომზადებისა და მის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა.   

შესყიდვის ობიექტის ავარაუდო ირებულება შეადგენს   1`279`750.00 ლარსსატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 20.07.2020 12:00 საათზე .

 

დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული შესყიდვის ბმული

 

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=354716&lang=ge