მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე - საინჟინრო პროექტისა და ხარჯთაღრიცხვის მომზადებას „წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის სისტემის მოსაწყობად შპს „ვილა-გოდოლის“ კუთვნილი სასტუმროსთვის სოფელ რუისპირში

გამოქვეყნებულია: 25 დეკემბერი 2019    /    ძალაშია: 17 იანვარი 2020

SRMIDP/C/CQS/10-2019

 

საქართველომ მიიღო კრედიტი მსოფლიო ბანკისგან (WB) რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტის (SRMIDP) დასაფინანსებლად. 

  აღნიშნული სახსრების ნაწილის გამოყენება  დაგეგმილია საკონსულტაციო მომსახურებისთვის. 
საკონსულტაციო მომსახურება („მომსახურება“) ითვალისწინებს საინჟინრო პროექტისა და ხარჯთაღრიცხვის მომზადებას „წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის სისტემის მოსაწყობად შპს „ვილა-გოდოლის“ კუთვნილი სასტუმროსთვის სოფელ რუისპირში.
  

ინტერესის გამოხატვის ბოლო ვადაა 2020 წლის 17 იანვრის 17:00 საათი. 

storage/assets/file/documents.pdf

ტექნიკური დავალება.pdf