შესყიდვის ზოგადი შეტყობინება - ბაკურიანის მუნიციპალური სერვისების პროექტი

გამოქვეყნებულია: 8 ნოემბერი 2019    /    ძალაშია: 8 ნოემბერი 2020

 საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი გეგმავს დაბა ბაკურიანისთვის ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD) მიერ გამოყოფილი სესხის  გამოყენებას ახალი სპეციალიზებული მანქანა-მექანიზმების შესყიდვის მიზნით. აღნიშნული პროექტის სავარაუდო ღირებულებაა 5 მილიონი ევრო. 

BakurianiMunicipalServicesGPN(Updated).pdf