ქ. რუსთავში #32 საბავშვო ბაგა-ბაღისა და ცენტრალური არქივის და სოფ. ქვემო ბოლნისის #1 საჯარო სკოლის ენერგო-ეფექტურობის გაუმჯობესება

გამოქვეყნებულია: 26 აგვისტო 2019    /    ძალაშია: 7 ოქტომბერი 2019

კონტრაქტის/ტენდერის #: NEFCO/DB-G-6-2019

 
საქართველომ მიიღო ჩრდილოატლანტიკური ქვეყნების გარემოსდაცვითი ფინანსური კორპორაციისგან (NEFCO) დაფინანსება საქართველოში საჯარო შენობების ენერგო-ეფექტურობის გაუმჯობესებისა და განახლებადი და ალტერნატიული ენერგიის გამოყენების პროექტის განსახორციელებლად. საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აღნიშნული პროექტის ფარგლებში იწვევს კომპანიებს პროექტირებისა და სამშენებლო სამუშაოებისთვის: „ქ. რუსთავში #32 საბავშვო ბაგა-ბაღისა და ცენტრალური არქივის და სოფ. ქვემო ბოლნისის #1 საჯარო სკოლის ენერგო-ეფექტურობის გაუმჯობესება“.
 
დეტალური ინფორმაცია იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის შემდეგ ბმულზე: