განცხადება კონკურსის გამოცხადების შესახებ - სიმონ ჩიქოვანის ქუჩიდან „მზიური“-ს პარკში გადასასვლელი საფეხმავლო ხიდის მოწყობა

გამოქვეყნებულია: 17 აგვისტო 2019    /    ძალაშია: 1 ოქტომბერი 2019

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს კონკურსს - CNT190000092 ქალაქ თბილისში, სიმონ ჩიქოვანის ქუჩიდან „მზიური“-ს პარკში გადასასვლელი საფეხმავლო ხიდის მოწყობის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის და ამავე დოკუმენტაციის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოებისათვის საავტორო ზედამხედველობის გაწევის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.


შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 2019 წლის 16 აგვისტო

წინადადებების მიღება იწყება: 2019 წლის 26 სექტემბერს

წინადადებების მიღება მთავრდება: 2019 წლის 01 ოქტომბერს, 15:00 საათზე

შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება: 111,100.00 ლარი, დღგ-ს გარეშე


დეტალური ინფორმაციის გასაცნობად გთხოვთ, გამოიყენოთ შემდეგი ბმული:

 

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=314824&lang=ge