შესყიდვის ზოგადი შეტყობინება - ბაკურიანის მუნიციპალური სერვისების პროექტი

გამოქვეყნებულია: 15 აგვისტო 2019    /    ძალაშია: 15 აგვისტო 2020

საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი გეგმავს დაბა ბაკურიანისთვის ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD) მიერ გამოყოფილი სესხის  გამოყენებას ახალი სპეციალიზებული მანქანა-მექანიზმების შესყიდვის მიზნით. აღნიშნული პროექტის სავარაუდო ღირებულებაა 5 მილიონი ევრო.


Bakuriani Municipal Services_GPN.PDF