ვანის არქეოლოგიური მუზეუმისათვის ავეჯის და სხვა აღჭურვილობის მიწოდება/მონტაჟი

გამოქვეყნებულია: 11 ივლისი 2019    /    ძალაშია: 12 აგვისტო 2019

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკის დაფინანსება რეგიონული განვითარების მეორე პროექტისთვის (RDP2). აღნიშნული დაფინანსების გარკვეული ნაწილი გამოყენებული იქნება ვანის არქეოლოგიური მუზეუმისათვის ავეჯის და სხვა აღჭურვილობის მიწოდების კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისთვის.

 
დეტალური ინფორმაცია იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის შემდეგ ბმულზე: 

 

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=311091&lang=ge