მიმდინარე ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 30 ივლისი 2020    /    ძალაშია: 3 სექტემბერი 2020

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი სოფელი დელისკის №1 საჯარო სკოლის რეაბილიტაციის სახელმწიფო შესყიდვაზე

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი სოფელი დელისკის (ს/კ 63.14.35.001 ) №1 საჯარო სკოლის რეაბილიტაციის სახელმწიფო შესყიდვაზე გამოცხადდა NAT200011106 ელექტრონული ტენდერი.
ტენდერთან დაკავშირებით დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ქვემოთ მითითებულ ბმულზე:
გამოქვეყნებულია: 30 ივლისი 2020    /    ძალაშია: 9 სექტემბერი 2020

ხონის მუნიციპალიტეტში სოფ. გორდის საჯარო სკოლის რეაბილიტაციის სახელმწიფო შესყიდვა

ხონის მუნიციპალიტეტში სოფ. გორდის (ს/კ № 37.02.31.090) საჯარო სკოლის რეაბილიტაციის სახელმწიფო შესყიდვაზე გამოცხადდა NAT200011105 ელექტრონული ტენდერი.
ტენდერთან დაკავშირებით დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ქვემოთ მითითებულ ბმულზე:
გამოქვეყნებულია: 29 ივლისი 2020    /    ძალაშია: 20 აგვისტო 2020

ინდივიდუალური კონსულტანტის - ანგარიშსწორების სპეციალისტის შერჩევა

შერჩევის № IBRD/I2Q/CS/IC/08-2020
საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი, პროექტის „ინოვაციები, ინკლუზიური განათლება და ხარისხი“ (I2Q) ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით, იწვევს ინდივიდუალურ კონსულტანტებს ინტერესის გამოსახატავად შემდეგი მომსახურების გასაწევად: ანგარიშსწორების სპეციალისტი
გამოქვეყნებულია: 27 ივლისი 2020    /    ძალაშია: 31 აგვისტო 2020

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში სოფელ ჩქვალერში (ს/კ N47.10.35.003 ) საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში სოფელ ჩქვალერში (ს/კ N47.10.35.003 ) საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვაზე გამოცხადდა NAT200010825 ელექტრონული ტენდერი.
გამოქვეყნებულია: 27 ივლისი 2020    /    ძალაშია: 3 სექტემბერი 2020

დუშეთის მუნიციპალიტეტი, ქ. დუშეთის (ს/კ №71.51.02.352 ), №1 საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა

დუშეთის მუნიციპალიტეტი, ქ. დუშეთის (ს/კ №71.51.02.352 ), №1 საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვაზე გამოცხადდა NAT200010824 ელექტრონული ტენდერი.
გამოქვეყნებულია: 27 ივლისი 2020    /    ძალაშია: 27 აგვისტო 2020

ქ. დუშეთის ისტორიული ქუჩების ურბანული განახლება - ფაზა 2

კონტრაქტის/ტენდერის # IBRD/RDPIII/CW/NCB/41-2020

საქართველოს განზრახული აქვს მიიღოს მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის (RDP III) განსახორციელებლად და ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: ქ. დუშეთის ისტორიული ქუჩების ურბანული განახლება - ფაზა 2.
გამოქვეყნებულია: 23 ივლისი 2020    /    ძალაშია: 26 აგვისტო 2020

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი-სოფ.ჯიხაშკარის (N43.05.42.197) საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი-სოფ.ჯიხაშკარის (N43.05.42.197) საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვაზე გამოცხადდა NAT200010611 ელექტრონული ტენდერი.
გამოქვეყნებულია: 23 ივლისი 2020    /    ძალაშია: 31 აგვისტო 2020

ხობის მუნიციპალიტეტში სოფელ შავღელეში (ს/კ N N45.08.28.023 ), ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში Design-Build მეთოდით 90 მოსწავლეზე გათვლილი საჯარო სკოლის შენობის დეტალური პროექტის მომზადებისა და მის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა

ხობის მუნიციპალიტეტში სოფელ შავღელეში (ს/კ N N45.08.28.023 ), ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში Design-Build მეთოდით 90 მოსწავლეზე გათვლილი საჯარო სკოლის შენობის დეტალური პროექტის მომზადებისა და მის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვაზე გამოცხადდა NAT200010609 ელექტრონული ტენდერი.
გამოქვეყნებულია: 22 ივლისი 2020    /    ძალაშია: 24 აგვისტო 2020

ხაშურის მუნიციპალიტეტს სოფელ ქინძათის (ს/კ N 69.01.57.004) ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში Design-Build მეთოდით 150 მოსწავლეზე გათვლილი საჯარო სკოლის შენობის დეტალური პროექტის მომზადებისა და მის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა

ხაშურის მუნიციპალიტეტს სოფელ ქინძათის (ს/კ N 69.01.57.004) ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში Design-Build მეთოდით 150 მოსწავლეზე გათვლილი საჯარო სკოლის შენობის დეტალური პროექტის მომზადებისა და მის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვაზე გამოცხადდა NAT200010538 ელექტრონული ტენდერი.
გამოქვეყნებულია: 20 ივლისი 2020    /    ძალაშია: 24 აგვისტო 2020

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის, ქ. ზუგდიდის აკაკი წერეთლის სახ. N1 საჯარო სკოლის და ქ. ზუგდიდის N12 საჯარო სკოლის რეაბილიტაციის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის, ქ. ზუგდიდის აკაკი წერეთლის სახ. N1 საჯარო სკოლის (საკადასტრო კოდი: 43.31.67.061) და ქ. ზუგდიდის N12 საჯარო სკოლის (საკადასტრო კოდი 43.31.64.027) რეაბილიტაციის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვაზე გამოცხადდა NAT200010359 ელექტრონული ტენდერი.