მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში მრავალფუნქციური საცურაო კომპლექსის მშენებლობისთვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება

გამოქვეყნებულია: 10 მაისი 2019    /    ძალაშია: 3 ივნისი 2019

საქართველოს მთავრობამ გამოყო თანხა „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში მრავალფუნქციური საცურაო კომპლექსის მშენებლობისთვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მოსამზადებლად“ მომსახურების შესყიდვის მიზნით (საქართველოს მთავრობის განკარგულება #997, დათარიღებული 30 აპრილი, 2019 წელი). 

 

საკონსულტაციო მომსახურება ითვალისწინებს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებას.

 

დამატებითი ინფორმაციისთვის, გთხოვთ იხილოთ მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე, ინგლისურ ენაზე.

 

Extended Request for Expression of Interest - Detailed Design of Kutaisi Swimming Pool.pdf