განცხადება ელექტრონული ტენდერის გამოცხადების შესახებ - ქალაქ ქუთაისში, ნაკვეთზე საკადასტრო კოდით 03.01.22.088 საცურაო კომპლექსის მშენებლობის მიზნით დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისა და ამავე დოკუმენტაციის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების მონიტორინგის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა

გამოქვეყნებულია: 8 თებერვალი 2019    /    ძალაშია: 12 მარტი 2019

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - SPA190000864, ქალაქ ქუთაისში (ნაკვეთზე საკადასტრო კოდით: 03.01.22.088) საცურაო კომპლექსის მშენებლობისათვის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისა და ამავე დოკუმენტაციის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების მონიტორინგის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.

 

დეტალური ინფორმაციის გასაცნობად გთხოვთ, გამოიყენოთ შემდეგი ბმული:

 

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=294128&lang=ge