განცხადება ელექტრონული ტენდერის შესახებ - ცაგერის მუნიციპალიტეტში სოფელ ჩქუმის გზის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა

გამოქვეყნებულია: 10 იანვარი 2019    /    ძალაშია: 22 იანვარი 2019

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - SPA190000127, ცაგერის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ჩქუმის გზის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 71000 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2019 წლის 22 იანვარს 15:30 საათზე.
დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული შესყიდვის ბმული: 

 

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=290770&lang=ge