ქ. გურჯაანში რეგიონული ინოვაციების ცენტრის მშენებლობა

გამოქვეყნებულია: 4 იანვარი 2019    /    ძალაშია: 4 თებერვალი 2019

საქართველომ მიიღო დაფინანსება ევროპის საინვესტიციო ბანკისაგან (EIB)  საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტის (GURAD)  განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: ქ. გურჯაანში რეგიონული ინოვაციების ცენტრის მშენებლობა.

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის შემდეგ ბმულზე: 

 

http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=290093&lang=ge