მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე - ქ. მცხეთაში ინტეგრირებული ურბანული განახლების კონცეფციის, დეტალური დიზაინის მომზადება და სამუშაოების წარმოებისთვის, გამწვანებული სივრცეების გასაფართოებლად და საზოგადოებრივ სივრცეებთან დასაკავშირებლად მშენებლობის ზედამხედველობა

გამოქვეყნებულია: 19 დეკემბერი 2018    /    ძალაშია: 14 იანვარი 2019

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის (RDP III) განსახორციელებლად. საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აღნიშნული პროექტის ფარგლებში იწვევს კომპანიებს შემდეგი საკონსულტაციო მომსახურებისათვის: ქ. მცხეთაში ინტეგრირებული ურბანული განახლების კონცეფციის, დეტალური დიზაინის მომზადება და სამუშაოების წარმოებისთვის, გამწვანებული სივრცეების გასაფართოებლად და საზოგადოებრივ სივრცეებთან დასაკავშირებლად მშენებლობის ზედამხედველობა.

დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ: მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე (ინგლისურ ენაზე).

 

EOI_MtskhetaUrbanUpgrade_2018.12.17 - final