განცხადება ელექტრონული ტენდერის შესახებ - ფონდის ოფისის დაცვით მომსახურება

გამოქვეყნებულია: 6 დეკემბერი 2018    /    ძალაშია: 14 დეკემბერი 2018

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - NAT180019159 ოფისის  დაცვით მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 75000 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2018 წლის 14 დეკემბერს 14:00 საათზე.
დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის ბმული: 

 

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=285831&lang=ge