განცხადება ელექტრონული ტენდერის შესახებ - ქ. რუსთავში მშვიდობის ქუჩის რეაბილიტაციის სამუშაოების (პკ 0+00 პკ 4+90 და პკ 20+50 პკ 21+54) შესყიდვა

გამოქვეყნებულია: 30 ნოემბერი 2018    /    ძალაშია: 24 დეკემბერი 2018

 სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს (SPA180008989) ელექტრონულ ტენდერს . რუსთავში მშვიდობის ქუჩის  (პკ 0+00 პკ 4+90 და პკ 20+50 პკ 21+54)  რეაბილიტაციის სამუშაოების  სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 565 982 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2018 წლის 24  დეკემბერს  15:00 საათზე.

დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის ბმული:

 

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=285336&lang=ge