ინტერესის გამოხატვის მოთხოვნა - მარშალ გელოვანის გამზირისა და მუხრან მაჭავარიანის ქუჩის დამაკავშირებელი გზის არსებული პროექტის განხილვა და დეტალური პროექტის მომზადება

გამოქვეყნებულია: 1 მაისი 2018    /    ძალაშია: 31 მაისი 2018

პროექტი ფინანსდება საქართველოს მთავრობისა (სმ) და აზიის განვითარების ბანკის მიერ. საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი (მგფ) წარმოადგენს პროექტის განმახორციელებელ ორგანიზაციას.

საქართველოს მთავრობამ მიიღო სესხი აზიის განვითარების ბანკიდან მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის საინვესტიციო პროგრამის (SUTIP) პირველი ტრანშის დასაფინანსებლად. აღნიშნული სესხის ნაწილით მუნიციპალური განვითარების ფონდი (მგფ) დააფინანსებს მარშალ გელოვანის გამზირისა და მუხრან მაჭავარიანის ქუჩის დამაკავშირებელი გზის არსებული პროექტის განხილვისა და დეტალური პროექტის მომზადების საკონსულტაციო მომსახურებას.
 
დამატებითი ინფორმაციისთვის მიყევით ბმულს: