ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ეშტიაში მიმავალი გზის რეაბილიტაცია

გამოქვეყნებულია: 1 მაისი 2018    /    ძალაშია: 31 მაისი 2018

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტის განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: „ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ეშტიაში მიმავალი გზის რეაბილიტაცია“- SRMIDP/CW/NCB/40-2018

 

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის შემდეგ ბმულზე: 

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=266517&lang=ge