ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფ. მირაშხანში მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია

გამოქვეყნებულია: 20 დეკემბერი 2017    /    ძალაშია: 22 იანვარი 2018

საქართველოს განზრახული აქვს მიიღოს მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის (RDP III) განსახორციელებლად და ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: ასპინძის მუნიციპალიტეტის  სოფ. მირაშხანში მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია.

 

ობიექტი მდებარეობს აღმოსავლეთ საქართველოში, სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში,  თბილისიდან 250 კმ. მანძილზე.  პროექტი ითვალისწინებს სოფ. მირაშხანში მისასვლელი 3685 მ-იანი გზის რეაბილიტაციას. ერთფენიანი ა/ბეტონის (5 სმ) საფარის,  სავალი ნაწილის სიგანე 4.5 მ. წყალამრიდი მილების, მიერთებების და ეზოში შესასვლელების მოწყობას.

 

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის შემდეგ ბმულზე:

 

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=252446&lang=ge