მოწვევა ფასთა კოტირებაზე - „ინტერნეტის ინფრასტრუქტურის მოწყობა შუამთის კარიბჭისათვის“

გამოქვეყნებულია: 16 მაისი 2017    /    ძალაშია: 30 მაისი 2017

დეტალური ინფორმაციისთვის გთხოვთ იხილოთ სახელწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის ბმული:

 

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=230420&lang=ge