მიმდინარე ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 3 ნოემბერი 2017    /    ძალაშია: 4 დეკემბერი 2017

მცხეთის კინოთეატრის შენობის არქეოლოგიურ მუზეუმად ადაპტაციის პროექტი

კონტრაქტის/ტენდერის # IBRD/RDPIII/CW/NCB/04-2017

საქართველოს განზრახული აქვს მიიღოს მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის (RDP III) განსახორციელებლად და ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: მცხეთის კინოთეატრის შენობის არქეოლოგიურ მუზეუმად ადაპტაციის პროექტი.

გამოქვეყნებულია: 19 ოქტომბერი 2017    /    ძალაშია: 30 ნოემბერი 2017

ქ. ფოთში სპორტდარბაზის და საცურაო აუზის დიზაინი და მშენებლობა

კონტრაქტის/ტენდერის #: EIB/MIMP/W/NCB/47-2017

საქართველომ მიიღო დაფინანსება ევროპის საინვესტიციო ბანკისაგან (EIB) საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტის (GURAD) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: ქ. ფოთში სპორტდარბაზის და საცურაო აუზის დიზაინი და მშენებლობა.