მიმდინარე ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 14 მარტი 2018    /    ძალაშია: 16 აპრილი 2018

ლიკანი და წაღვერის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია (დარჩენილი სამუშაოები)

კონტრაქტის/ტენდერის #: EIB/WIMPII/RT/02-2018

საქართველომ მიიღო დაფინანსება ევროპის საინვესტიციო ბანკისაგან (EIB) წყლის ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის მეორე პროექტის (WIMPII) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის:
ლიკანი და წაღვერის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია (დარჩენილი სამუშაოები).


გამოქვეყნებულია: 9 მარტი 2018    /    ძალაშია: 20 აპრილი 2018

კაბელების, სავენტილაციო სისტემებისა და მათთან დაკავშირებული აღჭურვილობის პროექტირების, მიწოდებისა და მონტაჟის შესყიდვა თბილისის მეტროსთვის

ტენდერის # P42414-SUTIP5-ICB-1.01

საქართველოს მთავრობამ მიიღო სესხი აზიის განვითარების ბანკისგან (ADB) მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის საინვესტიციო პროგრამის - მეხუთე ტრანშით გათვალისწინებული პროექტების დასაფინანსებლად. სესხის ნაწილი გამოყენებული იქნება თბილისის მეტროსთვის კაბელების, სავენტილაციო სისტემების და მათთან დაკავშირებული აღჭურვილობის პროექტირების, მიწოდებისა და მონტაჟის შესყიდვისათვის.
გამოქვეყნებულია: 9 მარტი 2018    /    ძალაშია: 10 აპრილი 2018

წალკის მუნიციპალიტეტში სოფ. კუშთან მისასვლელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია

კონტრაქტის/ტენდერის #: EIB/MIMP/W/NCB/55-2018

საქართველომ მიიღო დაფინანსება ევროპის საინვესტიციო ბანკისაგან (EIB) საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტის (GURAD) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: წალკის მუნიციპალიტეტში სოფ. კუშთან მისასვლელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია.
გამოქვეყნებულია: 5 მარტი 2018    /    ძალაშია: 26 მარტი 2018

მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე - „დეტალური (დიზაინი) პროექტირება, სამშენებლო ზედამხედველობა და შესაძლებლობების გაძლიერება თბილისის ეროვნულ პარკსა და მის მიმდებარე საკვანძო დასახლებებში მემკვიდრეობის მდგრადი დაცვის, ინფრასტრუქტურის მოწყობისა და ფუნქციონირების გაუმჯობესებისთვის“

პროექტის საიდენტიფიკაციო ნომერი # IBRD/RDPIII/CS/QCBS/06-2018

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის (RDP III) განსახორციელებლად. საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აღნიშნული პროექტის ფარგლებში იწვევს კომპანიებს, რომ გაუწიონ საკონსულტაციო მომსახურება - „დეტალური (დიზაინი) პროექტირება, სამშენებლო ზედამხედველობა და შესაძლებლობების გაძლიერება თბილისის ეროვნულ პარკსა და მის მიმდებარე საკვანძო დასახლებებში მემკვიდრეობის მდგრადი დაცვის, ინფრასტრუქტურის მოწყობისა და ფუნქციონირების გაუმჯობესებისთვის“
გამოქვეყნებულია: 2 მარტი 2018    /    ძალაშია: 2 აპრილი 2018

ხაშურის მუნიციპალიტეტში სოფ. გომის პოლიციის შენობის მშენებლობა

კონტრაქტის/ტენდერის #: EIB/MIMP/W/NCB/54-2018

საქართველომ მიიღო დაფინანსება ევროპის საინვესტიციო ბანკისაგან (EIB) საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტის (GURAD) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: ხაშურის მუნიციპალიტეტში სოფ. გომის პოლიციის შენობის მშენებლობა.
გამოქვეყნებულია: 20 თებერვალი 2018    /    ძალაშია: 22 მარტი 2018

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში პალურის გზის რეაბილიტაცია

კონტრაქტის/ტენდერის #: EIB/MIMP/W/NCB/53-2018

საქართველომ მიიღო დაფინანსება ევროპის საინვესტიციო ბანკისაგან (EIB) საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტის (GURAD) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში პალურის გზის რეაბილიტაცია.
გამოქვეყნებულია: 16 თებერვალი 2018    /    ძალაშია: 19 მარტი 2018

ნაკიფუ-ლეწურწუმე-ჩხოროწყუს გზის რეაბილიტაცია (ფაზა 2)

კონტრაქტის/ტენდერის #: EIB/MIMP/W/NCB/52-2018

საქართველომ მიიღო დაფინანსება ევროპის საინვესტიციო ბანკისაგან (EIB) საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტის (GURAD) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: ნაკიფუ-ლეწურწუმე-ჩხოროწყუს გზის რეაბილიტაცია (ფაზა 2).