მიმდინარე ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 15 აგვისტო 2017    /    ძალაშია: 14 სექტემბერი 2017

ვანის ქვაბებთან ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა და უსაფრთხოების ღონისძიებების გატარება

კონტრაქტის/ტენდერის # IBRD/RDPIII/CW/NCB/29-2016

საქართველოს განზრახული აქვს მიიღოს მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის (RDP III) განსახორციელებლად და ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: ვანის ქვაბებთან ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა და უსაფრთხოების ღონისძიებების გატარება, ასპინძის მუნიციპალიტეტი.

გამოქვეყნებულია: 15 აგვისტო 2017    /    ძალაშია: 25 აგვისტო 2017

მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე

პროექტის საიდენტიფიკაციო ნომერი: GOG/CS/LCS/01-2017

საქართველოს მთავრობამ გამოყო თანხა “ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრის მშენებლობისთვისთვის“ საპროექტო მომსახურების შესყიდვის მიზნით. (საქართველოს მთავრობის განკარგულება #1666, დათარიღებული 10 აგვისტო, 2017 წელი).
გამოქვეყნებულია: 8 აგვისტო 2017    /    ძალაშია: 22 აგვისტო 2017

თელავში ბატონის ციხის მუზეუმისთვის კომპიუტერებისა და ელექტრო ტექნიკის მიწოდება

კონტრაქტის/ტენდერის № IBRD/RDP/G/SH/07-2017

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკის დაფინანსება რეგიონული განვითარების პროექტისთვის (RDP). აღნიშნული დაფინანსების გარკვეული ნაწილი გამოყენებული იქნება თელავში ბატონის ციხის მუზეუმისათვის კომპიუტერებისა და ელექტრო ტექნიკის მიწოდების კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისთვის.
გამოქვეყნებულია: 8 აგვისტო 2017    /    ძალაშია: 22 აგვისტო 2017

თელავში ბატონის ციხის მუზეუმისთვის საოფისე ავეჯის (სკამების) მიწოდება

კონტრაქტის/ტენდერის № IBRD/RDP/G/SH/06-2017

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკის დაფინანსება რეგიონული განვითარების პროექტისთვის (RDP). აღნიშნული დაფინანსების გარკვეული ნაწილი გამოყენებული იქნება თელავში ბატონის ციხის მუზეუმისათვის საოფისე ავეჯის (სკამების) მიწოდების კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისთვის.
გამოქვეყნებულია: 31 ივლისი 2017    /    ძალაშია: 26 აგვისტო 2017

ინდივიდუალური კონსულტანტის შერჩევა - არქიტექტორი კულტურული მემკვიდრეობის საკითხებში

შერჩევის № IBRD/RDPIII/CS/IC/08-2017

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან დაფინანსება რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის (RDP III) განსახორციელებლად. საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აპირებს აღნიშნული პროექტისათვის ინდივიდუალური კონსულტანტის, კულტურული მემკვიდრეობის საკითხებში არქიტექტორის შერჩევას.
გამოქვეყნებულია: 26 ივლისი 2017    /    ძალაშია: 29 აგვისტო 2017

თელავში ბატონის ციხის მუზეუმისათვის საექსპოზიციო აღჭურვილობის და საოფისე ავეჯის მიწოდება

კონტრაქტის/ტენდერის № IBRD/RDP/G/NCB/01-2016

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკის დაფინანსება რეგიონული განვითარების პროექტისთვის (RDP). აღნიშნული დაფინანსების გარკვეული ნაწილი გამოყენებული იქნება თელავში ბატონის ციხის მუზეუმისათვის საექსპოზიციო აღჭურვილობის და საოფისე ავეჯის მიწოდების კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისთვის.
გამოქვეყნებულია: 7 ივლისი 2017    /    ძალაშია: 24 აგვისტო 2017

გუდაური-კობის საბაგირო გზის მოწყობა

საერთაშორისო ტენდერის № GOG/DSI/ICB/01-2017

საქართველოს მთავრობამ გამოყო თანხა „გუდაური-კობის საბაგირო გზის მოწყობისათვის“ (საქართველოს მთავრობის განკარგულება #1371, დათარიღებული 30 ივნისი, 2017 წელი).

პროექტის განხორციელება მოიცავს პროექტირებას, მოწოდებას და მონტაჟს:

ლოტი 1 – „გუდაური-კობის საბაგირო გზის მოწყობა: 9, 10, 11“
(GOG/DSI/ICB/01-2017-L1)
ლოტი 2 – „პირველი და კუდების საბაგირო გზის მოწყობა“
(GOG/DSI/ICB/01-2017-L2)