მიმდინარე ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 13 თებერვალი 2017    /    ძალაშია: 24 თებერვალი 2017

ინდივიდუალური კონსულტანტის - ინჟინერ-კონსტრუქტორის შერჩევა

შერჩევის № IBRD/RDPIII/CS/IC/06-2016
გამოქვეყნებულია: 13 თებერვალი 2017    /    ძალაშია: 24 თებერვალი 2017

ინდივიდუალური კონსულტანტის - გათბობა - კონდიცირება - ვენტილაციის და ელექტრო ინჟინერის შერჩევა

შერჩევის № IBRD/RDPIII/CS/IC/05-2016
გამოქვეყნებულია: 1 თებერვალი 2017    /    ძალაშია: 23 თებერვალი 2017

მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე - ზარზმის მონასტრის ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა

IBRD/RDP/CS/CQS/10-2016
გამოქვეყნებულია: 23 იანვარი 2017    /    ძალაშია: 23 თებერვალი 2017

ქ. თბილისში მდინარე ვერეს კალაპოტში ნატანდამჭერი ნაგებობების მოწყობა

კონტრაქტის/ტენდერის #: EIB/GURAD/EMER/CW/NCB/04-2016