მიმდინარე ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 23 მაისი 2017    /    ძალაშია: 14 ივნისი 2017

განცხადება (DAP) ელექტრონული ტენდერის შესახებ

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ჭიათურის მუნიციპალიტეტში ახალი რევერსიული გონდოლებიანი საბაგირო-სატრანსპორტო სისტემების სამონტაჟო და შესაბამისი ინფრასტრუქტურული ობიექტების (მუხაძის საბაგირო ხაზი) სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 2 684 000 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2017 წლის 14 ივნისს 17:30 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 23 მაისი 2017    /    ძალაშია: 29 მაისი 2017

ინტერესის გამოხატვის მოთხოვნა პროექტის მენეჯერის დასაქირავებლად

SUTIP4-IC-03-2017
გამოქვეყნებულია: 16 მაისი 2017    /    ძალაშია: 16 ივნისი 2017

ქალაქ თბილისში მდინარე ვერეს კალაპოტის ფორმირების სამუშაოები

კონტრაქტის/ტენდერის #: EIB/GURAD/EMER/CW/NCB/06-2017
გამოქვეყნებულია: 15 მაისი 2017    /    ძალაშია: 9 ივნისი 2017

განცხადება (DAP) ელექტრონული ტენდერის შესახებ

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნიკორწმინდაში მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის „ტაძარი ნიკორწმინდა“-ს რესტავრაცია-რეაბილიტაციის სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.
გამოქვეყნებულია: 5 მაისი 2017    /    ძალაშია: 31 მაისი 2017

განცხადება ელექტრონული ტენდერის შესახებ

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს დაბა აბასთუმანში სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეროვნული ასტროფიზიკური ობსერვატორიის არსებული სამგზავრო საბაგირო გზის „აბასთუმანი-ყანობილი“ რეაბილიტაციის პროექტის ტექნოლოგიური ნაწილების საექსპერტო შეფასების მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.
გამოქვეყნებულია: 27 აპრილი 2017    /    ძალაშია: 29 მაისი 2017

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში სოფელ როდინაულის სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

კონტრაქტის/ტენდერის #: EIB/MIMP/W/NCB/40-2017
გამოქვეყნებულია: 26 აპრილი 2017    /    ძალაშია: 29 მაისი 2017

ნაპირდამცავი კედლის რეაბილიტაცია ქალაქ ქობულეთში

SRMIDP/CW/NCB/37-2017
გამოქვეყნებულია: 25 აპრილი 2017    /    ძალაშია: 25 მაისი 2017

ვარძიის კომპლექსთან ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა

კონტრაქტის/ტენდერის # IBRD/RDPIII/CW/NCB/11-2016