მიმდინარე ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 25 ივნისი 2018    /    ძალაშია: 25 ივლისი 2018

ქ. დუშეთის ისტორიული ქუჩების ურბანული განახლება

კონტრაქტის/ტენდერის # IBRD/RDPIII/CW/NCB/14-2016

საქართველოს განზრახული აქვს მიიღოს მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის (RDP III) განსახორციელებლად და ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: ქ. დუშეთის ისტორიული ქუჩების ურბანული განახლება.