მიმდინარე ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 21 სექტემბერი 2018    /    ძალაშია: 15 ოქტომბერი 2018

განცხადება (DAP) ელექტრონული ტენდერის შესახებ - ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯოყოლოში სოფლის სკოლასთან და ჯოყოლო-დუმასტურის ხიდთან და სოფელ ბირკიანში სოფლის სკოლასთან მისასვლელი საავტომობილო გზების რეაბილიტაციის სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს (DAP180000061) ელექტრონულ ტენდერს ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯოყოლოში სოფლის სკოლასთან და ჯოყოლო-დუმასტურის ხიდთან და სოფელ ბირკიანში სოფლის სკოლასთან მისასვლელი საავტომობილო გზების რეაბილიტაციის სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 252 121 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2018 წლის 15 ოქტომბერს 14:30 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 21 სექტემბერი 2018    /    ძალაშია: 15 ოქტომბერი 2018

განცხადება (DAP) ელექტრონული ტენდერის შესახებ - თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ასურეთში, შვაბების ქუჩაზე მდებარე XIX საუკუნის გერმანული მხატვრულ-არქიტექტურული ღირებულების მქონე ეკლესიის, საცხოვრებელი სახლებისა და სასაფლაოს აღდგენა-რესტავრაციის სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს (DAP180000060 ) ელექტრონულ ტენდერს თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ასურეთში, შვაბების ქუჩაზე მდებარე XIX საუკუნის გერმანული მხატვრულ-არქიტექტურული ღირებულების მქონე ეკლესიის, საცხოვრებელი სახლებისა და სასაფლაოს აღდგენა-რესტავრაციის სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 1 722 279 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2018 წლის 15 ოქტომბერს 12:30 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 21 სექტემბერი 2018    /    ძალაშია: 1 ოქტომბერი 2018

განცხადება ელექტრონული ტენდერის შესახებ - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში სოფელ აფენის, სოფელ შრომისა და სოფელ ზემო-ქვემო ნაშორვრის ქუჩებისა და გზების რეაბილიტაციის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს SPA180007605 ელექტრონულ ტენდერს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში სოფელ აფენის, სოფელ შრომისა და სოფელ ზემო-ქვემო ნაშორვრის ქუჩებისა და გზების რეაბილიტაციის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 245 000 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2018 წლის 1 ოქტომბერს 15:00 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 21 სექტემბერი 2018    /    ძალაშია: 1 ოქტომბერი 2018

განცხადება ელექტრონული ტენდერის შესახებ-ადიგენის მუნიციპალიტეტის, სოფელ მოხეში საჯარო სკოლის რეაბილიტაციისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს SPA180007606 ელექტრონულ ტენდერს ადიგენის მუნიციპალიტეტის, სოფელ მოხეში საჯარო სკოლის რეაბილიტაციისათვის საჭირო დეტალური საპროექტო- სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 60 000 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2018 წლის 1 ოქტომბერს 16:00 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 7 სექტემბერი 2018    /    ძალაშია: 19 ოქტომბერი 2018

მოწვევა სატენდერო წინადადების წარმოსადგენად - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბაზაზე არსებული სტრუქტურული საინჟინრო ლაბორატორიისთვის აღჭურვილობის/მოწყობილობების შესყიდვა

No. SUTIP2/ICB/G/01-2018

საქართველომ მიიღო სესხი აზიის განვითარების ბანკისგან (აგბ) მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის საინვესტიციო პროგრამის მე-2 ტრანშისთვის და აღნიშნული სესხის ნაწილით აპირებს დააფინანსოს ზემოთხსენებული კონტრაქტი. ტენდერში მონაწილეობა შეუძლია იმ კომპანიებს, რომლებიც წარმოდგენილია აზიის განვითარების ბანკის წევრი ქვეყნებიდან. დამატებითი ინფორმაციისთვის, ეწვიეთ ბმულს: