მიმდინარე ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 13 აგვისტო 2020    /    ძალაშია: 10 სექტემბერი 2020

„გზების რეაბილიტაცია სოფელ ჯალაურთაში (საჩხერის მუნიციპალიტეტი)“

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტის დამატებითი დაფინანსების განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: „გზების რეაბილიტაცია სოფელ ჯალაურთაში (საჩხერის მუნიციპალიტეტი)“ - SRMIDP- AF/CW/NCB/2-2020

გამოქვეყნებულია: 12 აგვისტო 2020    /    ძალაშია: 18 სექტემბერი 2020

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ აზავრეთის (ს/კ 63.02.32.069) საჯარო სკოლის რეაბილიტაციის სახელმწიფო შესყიდვა

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ აზავრეთის (ს/კ 63.02.32.069) საჯარო სკოლის რეაბილიტაციის სახელმწიფო შესყიდვაზე გამოცხადდა NAT200011964 ელექტრონული ტენდერი.

გამოქვეყნებულია: 12 აგვისტო 2020    /    ძალაშია: 16 სექტემბერი 2020

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყაურმის (ს/კ N65.05.37.036) საჯარო სკოლის რეაბილიტაციის სახელმწიფო შესყიდვა

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყაურმის (ს/კ N65.05.37.036) საჯარო სკოლის რეაბილიტაციის სახელმწიფო შესყიდვაზე გამოცხადდა NAT200011954 ელექტრონული ტენდერი.
გამოქვეყნებულია: 11 აგვისტო 2020    /    ძალაშია: 14 სექტემბერი 2020

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის ქ. ნინოწმინდის (ტერიანის ქ.N 13) (ს/კ №65.12.34.270) №1 საჯარო სკოლის რეაბილიტაციის სახელმწიფო შესყიდვა

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის ქ. ნინოწმინდის (ტერიანის ქ.N 13) (ს/კ №65.12.34.270) №1 საჯარო სკოლის რეაბილიტაციის სახელმწიფო შესყიდვაზე გამოცხადდა NAT200011873 ელექტრონული ტენდერი.
გამოქვეყნებულია: 11 აგვისტო 2020    /    ძალაშია: 26 აგვისტო 2020

მოწვევა ფასთა კოტირებაზე - საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის საქმიანობისათვის ციფრული ტექნიკის მიწოდება

#IBRD/RDPIII/G/SH/02-2020
საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის (RDP3) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის საქმიანობისათვის ციფრული ტექნიკის მიწოდება.
გამოქვეყნებულია: 10 აგვისტო 2020    /    ძალაშია: 1 სექტემბერი 2020

მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე - ახალი კავალერიის სახლის“ დეკორატიულ-გამოყენებითი ხელოვნების მუზეუმის ექსპოზიციის კონცეფციის, ინტერიერის დიზაინისა და მართვის გეგმის მმზადება

# IBRD/RDPIII/CS/QCBS/15-2020

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის (RDP III) განსახორციელებლად. საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აღნიშნული პროექტის ფარგლებში იწვევს კომპანიებს შემდეგი საკონსულტაციო მომსახურებისათვის:
გამოქვეყნებულია: 10 აგვისტო 2020    /    ძალაშია: 1 სექტემბერი 2020

მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე - ახალი კავალერიის სახლის“ დეკორატიულ-გამოყენებითი ხელოვნების მუზეუმის ექსპოზიციის კონცეფციის, ინტერიერის დიზაინისა და მართვის გეგმის მმზადება

# IBRD/RDPIII/CS/QCBS/15-2020

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის (RDP III) განსახორციელებლად. საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აღნიშნული პროექტის ფარგლებში იწვევს კომპანიებს შემდეგი საკონსულტაციო მომსახურებისათვის:
გამოქვეყნებულია: 7 აგვისტო 2020    /    ძალაშია: 2 ოქტომბერი 2020

ქალაქ ტყიბულისა და დაბა წაღვერის წყალმომარაგების სისტემების რეაბილიტაცია-მშენებლობისათვის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების და ამავე დოკუმენტაციის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოებისათვის საავტორო ზედამხედველობის გაწევის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - NAT200011767 ქალაქ ტყიბულისა და დაბა წაღვერის წყალმომარაგების სისტემების რეაბილიტაცია-მშენებლობისათვის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების და ამავე დოკუმენტაციის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოებისათვის საავტორო ზედამხედველობის გაწევის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.
გამოქვეყნებულია: 6 აგვისტო 2020    /    ძალაშია: 7 სექტემბერი 2020

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ქვ.მაჩხაანის ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში Design-Build მეთოდით 90 მოსწავლეზე გათვლილი საჯარო სკოლის შენობის დეტალური პროექტის მომზადება და მის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ქვ.მაჩხაანის (ს/კ N 56.09.43.194 ), ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში Design-Build მეთოდით 90 მოსწავლეზე გათვლილი საჯარო სკოლის შენობის დეტალური პროექტის მომზადებისა და მის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვაზე გამოცხადდა NAT200011581 ელექტრონული ტენდერი.

გამოქვეყნებულია: 30 ივლისი 2020    /    ძალაშია: 3 სექტემბერი 2020

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი სოფელი დელისკის №1 საჯარო სკოლის რეაბილიტაციის სახელმწიფო შესყიდვაზე

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი სოფელი დელისკის (ს/კ 63.14.35.001 ) №1 საჯარო სკოლის რეაბილიტაციის სახელმწიფო შესყიდვაზე გამოცხადდა NAT200011106 ელექტრონული ტენდერი.
ტენდერთან დაკავშირებით დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ქვემოთ მითითებულ ბმულზე: