მიმდინარე ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 20 ივნისი 2017    /    ძალაშია: 20 ივლისი 2017

საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფლების - საირხესა და ჭორვილას წყალსადენის მოწყობა

კონტრაქტის/ტენდერის #EIB/MIMP/W/NCB/44-2017

გაცნობებთ, რომ დღეს 2017 წლის 20 ივნისს გამოცხადდა ტენდერი საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციისა და განვითარების პროექტის ფარგლებში (GURAD) - საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფლების - საირხესა და ჭორვილას წყალსადენის მოწყობა - #EIB/MIMP/W/NCB/44-2017.
გამოქვეყნებულია: 17 ივნისი 2017    /    ძალაშია: 17 ივლისი 2017

ქ.ლაგოდეხში ვაშლოვანის ქუჩის რეაბილიტაცია - ქ.ლაგოდეხში ვაშლოვანის ქუჩის რეაბილიტაცია.

კონტრაქტის/ტენდერის #: EIB/MIMP/W/NCB/43-2017

საქართველომ მიიღო დაფინანსება ევროპის საინვესტიციო ბანკისაგან (EIB) საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტის (GURAD) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: ქ.ლაგოდეხში ვაშლოვანის ქუჩის რეაბილიტაცია.
გამოქვეყნებულია: 15 ივნისი 2017    /    ძალაშია: 29 ივნისი 2017

მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე - რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის შედეგების მონიტორინგისა და შეფასების მიზნით საკონსულტაციო მომსახურების გასაწევად

პროექტის საიდენტიფიკაციო ნომერი IBRD/ RDPIII /CS/CQS/15-2017

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული
განვითარების მესამე პროექტის (RDP III) განსახორციელებლად. საქართველოს მუნიციპალური
განვითარების ფონდი აღნიშნული პროექტის (RDP3) ფარგლებში იწვევს კომპანიებს რეგიონული
განვითარების მესამე პროექტის შედეგების მონიტორინგისა და შეფასების მიზნით
საკონსულტაციო მომსახურების გასაწევად.
გამოქვეყნებულია: 2 ივნისი 2017    /    ძალაშია: 3 ივლისი 2017

ბაღდათის და ვანის მუნიციპალიტეტების სოფლების, როხის და სალომინაოს გზის ორი მონაკვეთის რეაბილიტაცია

კონტრაქტის/ტენდერის #: EIB/MIMP/W/NCB/42-2017

საქართველომ მიიღო დაფინანსება ევროპის საინვესტიციო ბანკისაგან (EIB) საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტის (GURAD) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: ბაღდათის და ვანის მუნიციპალიტეტების სოფლების, როხის და სალომინაოს გზის ორი მონაკვეთის რეაბილიტაცია.
გამოქვეყნებულია: 30 მაისი 2017    /    ძალაშია: 30 ივნისი 2017

წალკის მუნიციპალიტეტში სოფ. განთიადი-დარაკოვი-არწივანი-კუშის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია

კონტრაქტის/ტენდერის #: EIB/MIMP/W/NCB/41-2017

საქართველომ მიიღო დაფინანსება ევროპის საინვესტიციო ბანკისაგან (EIB) საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტის (GURAD) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: წალკის მუნიციპალიტეტში სოფ. განთიადი-დარაკოვი-არწივანი-კუშის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია.
გამოქვეყნებულია: 30 მაისი 2017    /    ძალაშია: 30 ივნისი 2017

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში ღორეშა-ბაზალეთის გზის რეაბილიტაცია

კონტრაქტის/ტენდერის #: EIB/MIMP/W/NCB/39-1-2017

საქართველომ მიიღო დაფინანსება ევროპის საინვესტიციო ბანკისაგან (EIB) საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტის (GURAD) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში ღორეშა-ბაზალეთის გზის რეაბილიტაცია.