დასრულებული ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 14 სექტემბერი 2016    /    დასრულებული: 13 ოქტომბერი 2016

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში დარიალის სამონასტრო კომპლექსთან პარკირების მოწყობა და რეზიდენციასთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია კონტრაქტის/ტენდერის #IBRD/RDPIII/CW/NCB/30-2016

საქართველოს განზრახული აქვს მიიღოს მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის (RDP III) განსახორციელებლად და ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში დარიალის სამონასტრო კომპლექსთან პარკირების მოწყობა და რეზიდენციასთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია.
გამოქვეყნებულია: 9 სექტემბერი 2016    /    დასრულებული: 4 ოქტომბერი 2016

ქ. თბილისში „მზიურის“ ტერიტორიაზე მდ. ვერეს ნაპირსამაგრი საყრდენი კედლის მშენებლობა კონტრაქტის/ტენდერის # EIB/MIMP/W/NCB/23-2016

საქართველომ მიიღო დაფინანსება ევროპის საინვესტიციო ბანკისაგან (EIB) ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტის (URDP) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: ქ. თბილისში „მზიურის“ ტერიტორიაზე მდ. ვერეს ნაპირსამაგრი საყრდენი კედლის მშენებლობა
გამოქვეყნებულია: 8 სექტემბერი 2016    /    დასრულებული: 10 ოქტომბერი 2016

ქ. თელავში არსებული თელავის ხევის რეაბილიტაცია კონტრაქტის/ტენდერის #: EIB/MIMP/W/NCB/21-2016

საქართველომ მიიღო დაფინანსება ევროპის საინვესტიციო ბანკისაგან (EIB) ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტის (URDP) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: ქ. თელავში არსებული თელავის ხევის რეაბილიტაცია
გამოქვეყნებულია: 2 სექტემბერი 2016    /    დასრულებული: 3 ოქტომბერი 2016

მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფელ სერგიეთში საფეხბურთო სკოლის რეკონსტრუქცია

კონტრაქტის/ტენდერის #: EIB/MIMP/W/NCB/19-2016

საქართველომ მიიღო ევროპის საინვესტიციო ბანკისაგან (EIB) ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტის (URDP) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფელ სერგიეთში საფეხბურთო სკოლის რეკონსტრუქცია.
გამოქვეყნებულია: 1 სექტემბერი 2016    /    დასრულებული: 7 სექტემბერი 2016

განცხადება გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შესახებ

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს სსიპ - საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის ოზურგეთის წარმომადგენლობის ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაციის სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 1 738 000 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2016 წლის 7 სექტემბერს 13:30 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 1 სექტემბერი 2016    /    დასრულებული: 9 სექტემბერი 2016

განცხადება გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შესახებ

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი – საქართველოს (MCA-Georgia) მფლობელობაში არსებული შენობის (ქ. თბილის, კოსტავას ქ. N5) ლიფტის რეაბილიტაციის სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 177490 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2016 წლის 9 სექტემბერს 12:00 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 1 სექტემბერი 2016    /    დასრულებული: 6 სექტემბერი 2016

განცხადება გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შესახებ

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯოყოლოში სპორტული დარბაზის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 50 000 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2016 წლის 6 სექტემბერს 16:00 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 31 აგვისტო 2016    /    დასრულებული: 14 სექტემბერი 2016

გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - თიანეთის მუნიციპალიტეტში არჩილის მონასტერთან და ჟებოტის ამაღლების კომპლექსთან მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია- კონტრაქტის/ტენდერის #: EIB/MIMP/W/NCB/16-2016

საქართველომ მიიღო ევროპის საინვესტიციო ბანკისაგან (EIB) ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტის (URDP) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: თიანეთის მუნიციპალიტეტში არჩილის მონასტერთან და ჟებოტის ამაღლების კომპლექსთან მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია
გამოქვეყნებულია: 29 აგვისტო 2016    /    დასრულებული: 3 ოქტომბერი 2016

სამტრედიის მუნიციპალიტეტში ეწერის თემში ბაძგნარის უბანში რკინიგზის გადასასვლელი ხიდიდან სოფ. იანეთის ცენტრალურ გზამდე გზის რეაბილიტაცია კონტრაქტის/ტენდერის # EIB/MIMP/W/NCB/20-2016

საქართველომ მიიღო დაფინანსება ევროპის საინვესტიციო ბანკისაგან (EIB) ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტის (URDP) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: სამტრედიის მუნიციპალიტეტში ეწერის თემში ბაძგნარის უბანში რკინიგზის გადასასვლელი ხიდიდან სოფ. იანეთის ცენტრალურ გზამდე გზის რეაბილიტაცია
გამოქვეყნებულია: 25 აგვისტო 2016    /    დასრულებული: 31 აგვისტო 2016

განცხადება გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შესახებ

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი – საქართველოს (MCA-Georgia) მფლობელობაში არსებული შენობის (ქ. თბილის, კოსტავას ქ. N5) ლიფტის რეაბილიტაციის სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 177490 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2016 წლის 31 აგვისტოს 12:30 საათზე.