დასრულებული ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 23 ივლისი 2021    /    დასრულებული: 13 აგვისტო 2021

NAT210013615 საჩხერის მუნიციპალიტეტში, გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის მშენებლობის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვ

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - NAT210013615 საჩხერის მუნიციპალიტეტში, გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის მშენებლობის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.
გამოქვეყნებულია: 23 ივლისი 2021    /    დასრულებული: 23 აგვისტო 2021

საბავშვო ბაღის მშენებლობა რუხში (ზუგდიდი)

კონტრაქტის/ტენდერის: LCIP/CW/07d-2021

საქართველოს მთავრობამ მიიღო სესხი აზიის განვითარების ბანკისგან (the Asian Development Bank) „საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა თანაბარი განვითარებისთვის“ პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებლად და ამ სახსრების ნაწილი გამოყენებული იქნება საბავშვო ბაღის სამშენებლო სამუშაოების განსახორციელებლად რუხში (ზუგდიდი).
გამოქვეყნებულია: 22 ივლისი 2021    /    დასრულებული: 23 აგვისტო 2021

საბავშვო ბაღის მშენებლობა ჭითაწყარში (ზუგდიდი)

კონტრაქტის/ტენდერის: LCIP/CW/07a-2021

საქართველოს მთავრობამ მიიღო სესხი აზიის განვითარების ბანკისგან (the Asian Development Bank) „საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა თანაბარი განვითარებისთვის“ პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებლად და ამ სახსრების ნაწილი გამოყენებული იქნება საბავშვო ბაღის სამშენებლო სამუშაოების განსახორციელებლად ჭითაწყარში (ზუგდიდი).
გამოქვეყნებულია: 16 ივლისი 2021    /    დასრულებული: 16 აგვისტო 2021

საბავშვო ბაღის მშენებლობა ჭაბუკიანში (ლაგოდეხი)

კონტრაქტის/ტენდერის: LCIP/CW/10b-2021

საქართველოს მთავრობამ მიიღო სესხი აზიის განვითარების ბანკისგან (the Asian Development Bank) „საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა თანაბარი განვითარებისთვის“ პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებლად და ამ სახსრების ნაწილი გამოყენებული იქნება საბავშვო ბაღის სამშენებლო სამუშაოების განსახორციელებლად ჭაბუკიანში (ლაგოდეხი).
გამოქვეყნებულია: 13 ივლისი 2021    /    დასრულებული: 4 აგვისტო 2021

NAT210012817 სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ქალაქ წნორში ქიზიყის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - NAT210012817 სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ქალაქ წნორში ქიზიყის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.
გამოქვეყნებულია: 13 ივლისი 2021    /    დასრულებული: 12 აგვისტო 2021

საბავშვო ბაღის მშენებლობა ჭიაურში (ლაგოდეხი)

კონტრაქტის/ტენდერის: LCIP/CW/10a-2021

საქართველოს მთავრობამ მიიღო სესხი აზიის განვითარების ბანკისგან (the Asian Development Bank) „საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა თანაბარი განვითარებისთვის“ პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებლად და ამ სახსრების ნაწილი გამოყენებული იქნება საბავშვო ბაღის სამშენებლო სამუშაოების განსახორციელებლად ჭიაურში (ლაგოდეხი).
გამოქვეყნებულია: 12 ივლისი 2021    /    დასრულებული: 13 აგვისტო 2021

ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბაკურიანის რეკრეაციულ პარკში

კონტრაქტის/ტენდერის # IBRD/RDPIII/CW/NCB/26-2016

საქართველოს განზრახული აქვს მიიღოს მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის (RDP III) განსახორციელებლად და ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბაკურიანის რეკრეაციულ პარკში
გამოქვეყნებულია: 9 ივლისი 2021    /    დასრულებული: 9 აგვისტო 2021

საბავშვო ბაღის მშენებლობა დიდი ჭყონში (მარტვილი)

კონტრაქტის/ტენდერის: LCIP/CW/12c-2021

საქართველოს მთავრობამ მიიღო სესხი აზიის განვითარების ბანკისგან (the Asian Development Bank) „საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა თანაბარი განვითარებისთვის“ პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებლად და ამ სახსრების ნაწილი გამოყენებული იქნება საბავშვო ბაღის სამშენებლო სამუშაოების განსახორციელებლად დიდი ჭყონში (მარტვილი).
გამოქვეყნებულია: 8 ივლისი 2021    /    დასრულებული: 15 ივლისი 2021

ბაზრის კვლევა ფასების დადგენის მიზნით - საბავშვო ბაღებში და საჯარო სკოლებში გამძლე ქსელთან დაკავშირებული PV სისტემის დაყენების მიზნით პროექტირების, დანადგარის შესყიდვისა და ინსტალაციის მომსახურების შესასყიდად

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აწარმოებს ბაზრის კვლევას ფასების დადგენის მიზნით, საბავშვო ბაღებში და საჯარო სკოლებში გამძლე ქსელთან დაკავშირებული PV სისტემის დაყენების მიზნით პროექტირების, დანადგარის შესყიდვისა და ინსტალაციის მომსახურების შესასყიდად.
გამოქვეყნებულია: 6 ივლისი 2021    /    დასრულებული: 5 აგვისტო 2021

საბავშვო ბაღის მშენებლობა ბანძაში (მარტვილი)

კონტრაქტის/ტენდერის: LCIP/CW/12b-2021

საქართველოს მთავრობამ მიიღო სესხი აზიის განვითარების ბანკისგან (the Asian Development Bank) „საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა თანაბარი განვითარებისთვის“ პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებლად და ამ სახსრების ნაწილი გამოყენებული იქნება საბავშვო ბაღის სამშენებლო სამუშაოების განსახორციელებლად ბანძაში (მარტვილი).