დასრულებული ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 4 ივლისი 2017    /    დასრულებული: 12 ივლისი 2017

განცხადება გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შესახებ - ასპინძის მუნიციპალიტეტში სოფელ მირაშხანთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაციის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს ასპინძის მუნიციპალიტეტში სოფელ მირაშხანთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაციის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 42 000 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2017 წლის 12 ივლისს 17:00 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 4 ივლისი 2017    /    დასრულებული: 11 ივლისი 2017

განცხადება გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შესახებ - გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ მარტყოფის ტერიტორიულ ერთეულში შემავალი ბროწეულას დასახლების გზის რეაბილიტაციის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ მარტყოფის ტერიტორიულ ერთეულში შემავალი ბროწეულას დასახლების გზის რეაბილიტაციის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 24 500 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2017 წლის 11 ივლისს 16:30 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 4 ივლისი 2017    /    დასრულებული: 11 ივლისი 2017

განცხადება გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შესახებ - ტყიბულის მუნიციპალიტეტში ცხრაჯვართან მისასვლელი გზის რეაბილიტაციის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს ტყიბულის მუნიციპალიტეტში ცხრაჯვართან მისასვლელი გზის რეაბილიტაციის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 45 000 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2017 წლის 11 ივლისს 15:00 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 4 ივლისი 2017    /    დასრულებული: 10 ივლისი 2017

განცხადება გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შესახებ - თიანეთის მუნიციპალიტეტის, სოფელი ნადოკარი-ხევსურთსოფელის ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის რეაბილიტაციის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს თიანეთის მუნიციპალიტეტის, სოფელი ნადოკარი-ხევსურთსოფელის ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის რეაბილიტაციის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 80 000 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2017 წლის 10 ივლისს 17:30 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 4 ივლისი 2017    /    დასრულებული: 10 ივლისი 2017

განცხადება გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შესახებ - ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში ტობა-ვარჩხილის საავტომობილო გზის რეკონსტრუქციისა და მშენებლობის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში ტობა-ვარჩხილის საავტომობილო გზის რეკონსტრუქციისა და მშენებლობის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 295 750 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2017 წლის 10 ივლისს 16:00 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 20 ივნისი 2017    /    დასრულებული: 20 ივლისი 2017

საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფლების - საირხესა და ჭორვილას წყალსადენის მოწყობა

კონტრაქტის/ტენდერის #EIB/MIMP/W/NCB/44-2017

გაცნობებთ, რომ დღეს 2017 წლის 20 ივნისს გამოცხადდა ტენდერი საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციისა და განვითარების პროექტის ფარგლებში (GURAD) - საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფლების - საირხესა და ჭორვილას წყალსადენის მოწყობა - #EIB/MIMP/W/NCB/44-2017.
გამოქვეყნებულია: 17 ივნისი 2017    /    დასრულებული: 17 ივლისი 2017

ქ.ლაგოდეხში ვაშლოვანის ქუჩის რეაბილიტაცია - ქ.ლაგოდეხში ვაშლოვანის ქუჩის რეაბილიტაცია.

კონტრაქტის/ტენდერის #: EIB/MIMP/W/NCB/43-2017

საქართველომ მიიღო დაფინანსება ევროპის საინვესტიციო ბანკისაგან (EIB) საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტის (GURAD) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: ქ.ლაგოდეხში ვაშლოვანის ქუჩის რეაბილიტაცია.
გამოქვეყნებულია: 15 ივნისი 2017    /    დასრულებული: 29 ივნისი 2017

მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე - რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის შედეგების მონიტორინგისა და შეფასების მიზნით საკონსულტაციო მომსახურების გასაწევად

პროექტის საიდენტიფიკაციო ნომერი IBRD/ RDPIII /CS/CQS/15-2017

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული
განვითარების მესამე პროექტის (RDP III) განსახორციელებლად. საქართველოს მუნიციპალური
განვითარების ფონდი აღნიშნული პროექტის (RDP3) ფარგლებში იწვევს კომპანიებს რეგიონული
განვითარების მესამე პროექტის შედეგების მონიტორინგისა და შეფასების მიზნით
საკონსულტაციო მომსახურების გასაწევად.
გამოქვეყნებულია: 12 ივნისი 2017    /    დასრულებული: 3 ივლისი 2017

მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე - მიტარბის და კოხტას დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაციის, დიდველის ინფრასტრუქტურის და პარკინგის მოწყობის, გუდაურის ახალ საბაგიროსთან მისასვლელი გზის, პარკინგის და ინფრასტრუქტურის მოწყობის დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება

პროექტის საიდენტიფიკაციო ნომერი IBRD/RDP/CS/CQS/11-2016

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის (RDP III) განსახორციელებლად. საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აღნიშნული პროექტის ფარგლებში იწვევს კომპანიებს მიტარბის და კოხტას დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაციის, დიდველის ინფრასტრუქტურის და პარკინგის მოწყობის, გუდაურის ახალ საბაგიროსთან მისასვლელი გზის, პარკინგის და ინფრასტრუქტურის მოწყობის დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადების მიზნით.
გამოქვეყნებულია: 2 ივნისი 2017    /    დასრულებული: 3 ივლისი 2017

ბაღდათის და ვანის მუნიციპალიტეტების სოფლების, როხის და სალომინაოს გზის ორი მონაკვეთის რეაბილიტაცია

კონტრაქტის/ტენდერის #: EIB/MIMP/W/NCB/42-2017

საქართველომ მიიღო დაფინანსება ევროპის საინვესტიციო ბანკისაგან (EIB) საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტის (GURAD) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: ბაღდათის და ვანის მუნიციპალიტეტების სოფლების, როხის და სალომინაოს გზის ორი მონაკვეთის რეაბილიტაცია.