დასრულებული ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 12 იანვარი 2018    /    დასრულებული: 26 იანვარი 2018

მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე-ქალაქ წყალტუბოში საწურბლიის მღვიმის გზის და მიმდებარე ინფრასტრუქტურის პროექტირება

პროექტის საიდენტიფიკაციო ნომერი IDA/RDPII-AF/CS/CQS/01-2017

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული განვითარების მეორე პროექტის (RDP II) განსახორციელებლად. საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აღნიშნული პროექტის ფარგლებში იწვევს კომპანიებს ქალაქ წყალტუბოში საწურბლიის მღვიმის გზის და მიმდებარე ინფრასტრუქტურის პროექტირებისთვის.

გამოქვეყნებულია: 28 დეკემბერი 2017    /    დასრულებული: 11 იანვარი 2018

განცხადება ელექტრონული ტენდერის შესახებ

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ფონდის ოფისისა და მიმდებარე ტერიტორიის დასუფთავების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით (SPA170016827). შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 50000 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2018 წლის 11 იანვარს 17:00 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 28 დეკემბერი 2017    /    დასრულებული: 11 იანვარი 2018

განცხადება ელექტრონული ტენდერის შესახებ

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს 64210000 - სატელეფონო და მონაცემთა გადაცემის მომსახურებების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით (SPA170016826). შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 3000 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2018 წლის 11 იანვარს 15:00 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 22 დეკემბერი 2017    /    დასრულებული: 10 იანვარი 2018

განცხადება ელექტრონული ტენდერის შესახებ

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - SPA170016443 თანამშრომელთა (მათი ოჯახის წევრების) ჯანმრთელობის დაზღვევის სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 268200 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2018 წლის 10 იანვარს 15:00 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 22 დეკემბერი 2017    /    დასრულებული: 11 იანვარი 2018

განცხადება ელექტრონული ტენდერის შესახებ

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - SPA170016420 ფონდის ავტოსატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 60955 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2018 წლის 10 იანვარს 14:00 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 22 დეკემბერი 2017    /    დასრულებული: 23 იანვარი 2018

განცხადება ელექტრონული ტენდერის შესახებ

ქ.თბილისში, ბიზნეს სახლის სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ((DAP170000191). შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 71 621 080 ლარს. წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2018 წლის 23 იანვარს 15:00 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 21 დეკემბერი 2017    /    დასრულებული: 12 თებერვალი 2018

ქ. თბილისში „მზიურის პარკის“ დიზაინი და მშენებლობა

კონტრაქტის/ტენდერის #: EIB/GURAD/EMER/CW/NCB/08-2017

საქართველომ მიიღო დაფინანსება ევროპის საინვესტიციო ბანკისაგან (EIB) საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტის (GURAD) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: ქ. თბილისში „მზიურის პარკის“ დიზაინი და მშენებლობა.
გამოქვეყნებულია: 20 დეკემბერი 2017    /    დასრულებული: 22 იანვარი 2018

ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფ. მირაშხანში მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია

კონტრაქტის/ტენდერის # IBRD/RDPIII/CW/NCB/37-2017

საქართველოს განზრახული აქვს მიიღოს მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის (RDP III) განსახორციელებლად და ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფ. მირაშხანში მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია.
გამოქვეყნებულია: 20 დეკემბერი 2017    /    დასრულებული: 22 იანვარი 2018

აბასთუმანში ისტორიული სახლების რეაბილიტაცია, ადიგენის მუნიციპალიტეტი

კონტრაქტის/ტენდერის # IBRD/RDPIII/CW/NCB/36-2017

საქართველოს განზრახული აქვს მიიღოს მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის (RDP III) განსახორციელებლად და ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: აბასთუმანში ისტორიული სახლების რეაბილიტაცია, ადიგენის მუნიციპალიტეტი.
გამოქვეყნებულია: 19 დეკემბერი 2017    /    დასრულებული: 17 იანვარი 2018

თბილისის მუნიციპალიტეტში, წყნეთი-ბეთანიის (წყნეთის ბოლოდან მეწყერის ზონამდე და მეწყერის ზონიდან კოჯორი-სამადლოს გზის კვეთამდე) გზის რეაბილიტაცია

კონტრაქტის/ტენდერის #: EIB/GURAD/EMER/CW/NCB/07-2017

საქართველომ მიიღო დაფინანსება ევროპის საინვესტიციო ბანკისაგან (EIB) საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტის (GURAD) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: თბილისის მუნიციპალიტეტში, წყნეთი-ბეთანიის (წყნეთის ბოლოდან მეწყერის ზონამდე და მეწყერის ზონიდან კოჯორი-სამადლოს გზის კვეთამდე) გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები.