დასრულებული ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 24 აგვისტო 2020    /    დასრულებული: 5 ოქტომბერი 2020

საბავშვო ბაღების მშენებლობა სოფლებში ვარდისუბანსა და კურდღელაურში (თელავის მუნიციპალიტეტი)

კონტრაქტის/ტენდერის #: LCIP/CW/011-2020

საქართველოს მთავრობამ მიიღო სესხი აზიის განვითარების ბანკისგან (the Asian Development Bank) „საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა თანაბარი რეგიონული განვითარებისთვის“ პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებლად და ამ სახსრების ნაწილი გამოყენებულ იქნება საბავშვო ბაღების მშენებლობის განსახორციელებლად სოფლებში ვარდისუბანსა და კურდღელაურში (თელავის მუნიციპალიტეტი).
გამოქვეყნებულია: 21 აგვისტო 2020    /    დასრულებული: 2 ოქტომბერი 2020

„სპორტული კომპლექსის მშენებლობა რუსთავში.“

კონტრაქტის/ტენდერის #: LCIP/CW/06-2020

საქართველოს მთავრობამ მიიღო სესხი აზიის განვითარების ბანკისგან (the Asian Development Bank) „საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა თანაბარი რეგიონული განვითარებისთვის“ პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებლად და ამ სახსრების ნაწილი გამოყენებულ იქნება შემდეგი პროექტის განსახორციელებლად - „სპორტული კომპლექსის მშენებლობა რუსთავში.“
გამოქვეყნებულია: 21 აგვისტო 2020    /    დასრულებული: 2 ოქტომბერი 2020

"საბავშვო ბაღების მშენებლობა სენაკში, ელიავას ქუჩაზე და მარტვილის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ბანძასა და დიდჩხონში.“

კონტრაქტის/ტენდერის #: LCIP/CW/012-2020

საქართველოს მთავრობამ მიიღო სესხი აზიის განვითარების ბანკისგან (the Asian Development Bank) „საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა თანაბარი რეგიონული განვითარებისთვის“ პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებლად და ამ სახსრების ნაწილი გამოყენებულ იქნება შემდეგი პროექტის განსახორციელებლად - "საბავშვო ბაღების მშენებლობა სენაკში, ელიავას ქუჩაზე და მარტვილის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ბანძასა და დიდჩხონში.“
გამოქვეყნებულია: 19 აგვისტო 2020    /    დასრულებული: 28 სექტემბერი 2020

NAT200012475 ქ. ქუთაისის N23 საჯარო სკოლის (ს/კ № 03.04.21.083) რეაბილიტაციის სახელმწიფო შესყიდვა.

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს NAT200012475 ქ. ქუთაისის N23 საჯარო სკოლის (ს/კ № 03.04.21.083) რეაბილიტაციის სახელმწიფო შესყიდვა.
გამოქვეყნებულია: 19 აგვისტო 2020    /    დასრულებული: 25 სექტემბერი 2020

NAT200012473, ქ. ქუთაისის ((განათლების ქ. N64) N22 საჯარო სკოლის (ს/კ № 03.03.25.148) რეაბილიტაციის სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - NAT200012473, ქ. ქუთაისის ((განათლების ქ. N64) N22 საჯარო სკოლის (ს/კ № 03.03.25.148) რეაბილიტაციის სახელმწიფო შესყიდვა.
გამოქვეყნებულია: 19 აგვისტო 2020    /    დასრულებული: 23 სექტემბერი 2020

NAT200012474, ქ. ქუთაისის N9 საჯარო სკოლის (ს/კ № 03.03.27.102) რეაბილიტაციის სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - NAT200012474, ქ. ქუთაისის N9 საჯარო სკოლის (ს/კ № 03.03.27.102) რეაბილიტაციის სახელმწიფო შესყიდვა.
გამოქვეყნებულია: 19 აგვისტო 2020    /    დასრულებული: 21 სექტემბერი 2020

NAT200012472 ქ. ქუთაისის (გელათის ქ. N81) N8 საჯარო სკოლის (ს/კ № 03.03.22.274) რეაბილიტაციის სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს NAT200012472 ქ. ქუთაისის (გელათის ქ. N81) N8 საჯარო სკოლის (ს/კ № 03.03.22.274) რეაბილიტაციის სახელმწიფო შესყიდვა.
გამოქვეყნებულია: 19 აგვისტო 2020    /    დასრულებული: 18 სექტემბერი 2020

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში, სოფ. ფარცხისში 75 ბავშვზე გათვლილი საბავშვო ბაღის მშენებლობა

კონტრაქტის/ტენდერის #: EIB/MIMP/W/NCB/98-2020

საქართველომ მიიღო დაფინანსება ევროპის საინვესტიციო ბანკისაგან (EIB) საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტის (GURAD) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში, სოფ. ფარცხისში 75 ბავშვზე გათვლილი საბავშვო ბაღის მშენებლობა.
გამოქვეყნებულია: 19 აგვისტო 2020    /    დასრულებული: 30 სექტემბერი 2020

ახალციხეში სპორტული კომპლექსის მშენებლობა

კონტრაქტის/ტენდერის #: LCIP/CW/05-2020

საქართველოს მთავრობამ მიიღო სესხი აზიის განვითარების ბანკისგან (the Asian Development Bank) „საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა თანაბარი რეგიონული განვითარებისთვის“ პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებლად და ამ სახსრების ნაწილი გამოყენებულ იქნება „ახალციხეში სპორტული კომპლექსის მშენებლობის“ განსახორციელებლად.