დასრულებული ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 27 აპრილი 2017    /    დასრულებული: 29 მაისი 2017

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში სოფელ როდინაულის სასოფლო გზის რეაბილიტაცია

კონტრაქტის/ტენდერის #: EIB/MIMP/W/NCB/40-2017
გამოქვეყნებულია: 26 აპრილი 2017    /    დასრულებული: 29 მაისი 2017

ნაპირდამცავი კედლის რეაბილიტაცია ქალაქ ქობულეთში

SRMIDP/CW/NCB/37-2017
გამოქვეყნებულია: 26 აპრილი 2017    /    დასრულებული: 2 მაისი 2017

განცხადება გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შესახებ - გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ატენში სიონის ტაძრის სამონასტრო კომპლექსთან ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ატენში სიონის ტაძრის სამონასტრო კომპლექსთან ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 40 000 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2017 წლის 2 მაისს 13:30 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 25 აპრილი 2017    /    დასრულებული: 25 მაისი 2017

ვარძიის კომპლექსთან ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა

კონტრაქტის/ტენდერის # IBRD/RDPIII/CW/NCB/11-2016
გამოქვეყნებულია: 25 აპრილი 2017    /    დასრულებული: 11 მაისი 2017

მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე - საკონსულტაციო მომსახურება

პროექტის საიდენტიფიკაციო ნომერი: IBRD/RDP/RDPIII/SRMIDP/CS/CQS/02-2017
გამოქვეყნებულია: 25 აპრილი 2017    /    დასრულებული: 10 მაისი 2017

მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე - საკონსულტაციო მომსახურება

IBRD/RDP/RDPIII/SRMIDP/CS/CQS/01-2017
გამოქვეყნებულია: 25 აპრილი 2017    /    დასრულებული: 8 მაისი 2017

მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე - საკონსულტაციო მომსახურება

პროექტის საიდენტიფიკაციო ნომერი: IBRD/RDP/CS/CQS/10-2017
გამოქვეყნებულია: 24 აპრილი 2017    /    დასრულებული: 24 მაისი 2017

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში ღორეშა-ბაზალეთის გზის რეაბილიტაცია

კონტრაქტის/ტენდერის #: EIB/MIMP/W/NCB/39-2017
გამოქვეყნებულია: 20 აპრილი 2017    /    დასრულებული: 27 აპრილი 2017

განცხადება გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შესახებ

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს რეგიონალური ინოვაციების ჰაბების და რეგიონალური ინოვაციების ცენტრების ტიპიური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.
გამოქვეყნებულია: 20 აპრილი 2017    /    დასრულებული: 26 აპრილი 2017

განცხადება გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შესახებ

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს ხონის მუნიციპალიტეტის წყალტუბო-ცაგერის საავტომობილო გზის მე-15 კმ-დან ძეძილეთი-გორდი-ნოღას გზის და მდ. ცხენისწყალზე და მდ. მეჭიაზე სახიდე გადასასვლელების დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.