დასრულებული ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 23 იანვარი 2017    /    დასრულებული: 23 თებერვალი 2017

ქ. თბილისში მდინარე ვერეს კალაპოტში ნატანდამჭერი ნაგებობების მოწყობა

კონტრაქტის/ტენდერის #: EIB/GURAD/EMER/CW/NCB/04-2016
გამოქვეყნებულია: 18 იანვარი 2017    /    დასრულებული: 20 იანვარი 2017

ინფორმაცია ტენდერის პროცედურების ანულირების შესახებ

EIB/URDP/EMER/DB/ICB/01-2016
სსიპ მუნიციპალური განვითარების ფონდმა სატენდერო დოკუმენტაციის, ინსტრუქციები
ტენდერში მონაწილეთათვის 37.1 პუნქტის შესაბამისად მოახდინა „2015 წლის 13 ივნისის
სტიქიის შედეგად დაზიანებული წყნეთი-სამადლოს და წყნეთი-ახალდაბის გზის
რეაბილიტაციის (დიზაინი და მშენებლობა) ტენდერის პროცედურების ანულირება.
გამოქვეყნებულია: 13 იანვარი 2017    /    დასრულებული: 13 თებერვალი 2017

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში #1 საბავშვო ბაღის შენობის რეაბილიტაცია კონტრაქტის/ტენდერის: EIB/MIM/W/NCB/33-2017

საქართველომ მიიღო დაფინანსება ევროპის საინვესტიციო ბანკისაგან (EIB) საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტის (GURAD) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში #1 საბავშვო ბაღის შენობის რეაბილიტაცია.
გამოქვეყნებულია: 11 იანვარი 2017    /    დასრულებული: 17 იანვარი 2017

განცხადება გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შესახებ

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს 64210000 - სატელეფონო და მონაცემთა გადაცემის მომსახურებების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით (SPA170000683). შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 4000 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2017 წლის 17 იანვარს 14:00 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 11 იანვარი 2017    /    დასრულებული: 25 იანვარი 2017

მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე (საკონსულტაციო მომსახურება – ფირმების შერჩევა)

IBRD/RDP/CS/CQS/12-2016
გამოქვეყნებულია: 30 დეკემბერი 2016    /    დასრულებული: 15 იანვარი 2017

შეტყობინება ფასთა კოტირების შედეგების შესახებ - „შუამთისა და იყალთოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებისთვის აღჭურვილობის მიწოდება


ლოტი N2 - სამზარეულოსა და კაფეს აღჭურვილობის მიწოდება და მოწყობა“
გამოქვეყნებულია: 28 დეკემბერი 2016    /    დასრულებული: 20 იანვარი 2017

განცხადება ელექტრონული ტენდერის შესახებ

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ჭიათურის მუნიციპალიტეტში მუხაძის საბაგირო ხაზის მშენებლობის პროექტის საექსპერტო შეფასების მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.
გამოქვეყნებულია: 15 დეკემბერი 2016    /    დასრულებული: 24 იანვარი 2017

ბაკურიანის ცენტრალური ბილიკის მოწყობა

# IBRD/RDPIII/CW/NCB/20-2016
გამოქვეყნებულია: 15 დეკემბერი 2016    /    დასრულებული: 16 იანვარი 2017

ბაკურიანის ცენტრალური ბილიკის მოწყობა კონტრაქტის/ტენდერის # IBRD/RDPIII/CW/NCB/20-2016

საქართველოს განზრახული აქვს მიიღოს მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის (RDP III) განსახორციელებლად და ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: ბაკურიანის ცენტრალური ბილიკის მოწყობა.