დასრულებული ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 1 მარტი 2019    /    დასრულებული: 12 მარტი 2019

სოფელ ველისციხიდან სოფელ კაკაბეთამდე გზის რეაბილიტაციისა და მდინარე ჭერემის ხევზე ორი ახალი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობის პროექტირება

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - SPA190001363, გურჯაანისა და საგარეჯოს მუნიციპალიტეტებში, სოფელ ველისციხიდან სოფელ კაკაბეთამდე (ცენტრალურ მაგისტრალამდე სოფელ ჭერემის გავლით) გზის რეაბილიტაციისა და მდინარე ჭერემის ხევზე ორი ახალი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის, ასევე გარემოსდაცვითი დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.
გამოქვეყნებულია: 1 მარტი 2019    /    დასრულებული: 1 აპრილი 2019

საწურბლიას მღვიმესთან მისასვლელი გზის და ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია - ქ. წყალტუბო, იმერეთი

კონტრაქტის/ტენდერის # IBRD/AF/CW/NCB/04-2018

საქართველოს განზრახული აქვს მიიღოს მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული განვითარების მეორე პროექტის (RDP II) განსახორციელებლად და ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: საწურბლიას მღვიმესთან მისასვლელი გზის და ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია.
გამოქვეყნებულია: 28 თებერვალი 2019    /    დასრულებული: 29 მარტი 2019

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში, სოფელ გვიშტიბში (საკადასტრო კოდები: 29.08.35.119; 29.08.35.120) 2 (ორი) ერთეული მრავალბინიანი სახლის სამშენებლო სამუშაოების დასრულების სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - NAT190004436, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში, სოფელ გვიშტიბში (საკადასტრო კოდები: 29.08.35.119; 29.08.35.120) 2 (ორი) ერთეული მრავალბინიანი სახლის სამშენებლო სამუშაოების დასრულების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით;
საგარანტიო ვადა: სამუშაოების დასრულებიდან 365 (სამას სამოცდახუთი) კალენდარული დღე;
გამოქვეყნებულია: 28 თებერვალი 2019    /    დასრულებული: 28 მარტი 2019

აბაშის მუნიციპალიტეტი სოფ. მაცხოვრისკარის საჯარო სკოლა (ს/კN40.07.35.198)

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - NAT190004383, აბაშის მუნიციპალიტეტი სოფ. მაცხოვრისკარის საჯარო სკოლა(ს/კN40.07.35.198); ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში Design-Build მეთოდით 60 მოსწავლეზე გათვლილი საჯარო სკოლის შენობის დეტალური პროექტის მომზადებისა და მის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.
გამოქვეყნებულია: 28 თებერვალი 2019    /    დასრულებული: 27 მარტი 2019

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი სოფ. ჯგალის საჯარო სკოლა (ს/კN 47.13.36.148)

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - NAT190004386, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი სოფ. ჯგალში (ს/კN 47.13.36.148) ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში Design-Build მეთოდით 60 მოსწავლეზე გათვლილი საჯარო სკოლის შენობის დეტალური პროექტის მომზადებისა და მის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.
გამოქვეყნებულია: 28 თებერვალი 2019    /    დასრულებული: 22 მარტი 2019

ასპინძის მუნიციპალიტეტი სოფ. ორგორას საჯარო სკოლა (ს/კN 60. 07. 31. 027)

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - NAT190004375, ასპინძის მუნიციპალიტეტი სოფ. ორგორაში (ს/კ 60.07.31.027) ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში Design-Build მეთოდით 60 მოსწავლეზე გათვლილი საჯარო სკოლის შენობის დეტალური პროექტის მომზადებისა და მის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.
გამოქვეყნებულია: 28 თებერვალი 2019    /    დასრულებული: 25 მარტი 2019

ადიგენის მუნიციპალიტეტი სოფ. ღორთუბნის საჯარო სკოლა (ს/კN 61. 02. 21.004)

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - NAT190004396, ადიგენის მუნიციპალიტეტი სოფ. ღორთუბანში (ს/კ 61.02.21.004) ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში Design-Build მეთოდით 60 მოსწავლეზე გათვლილი საჯარო სკოლის შენობის დეტალური პროექტის მომზადებისა და მის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.
გამოქვეყნებულია: 28 თებერვალი 2019    /    დასრულებული: 26 მარტი 2019

გორის მუნიციპალიტეტი სოფ. ოთარაშენის საჯარო სკოლა (ს/კN 66.44. 02. 190)

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - NAT190004378, გორის მუნიციპალიტეტი სოფ. ოთარაშენის საჯარო სკოლა (შერწყმული თედოწმინდის დაწყებითი სკოლა) (ს/კ 66.44.02.190), ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში Design-Build მეთოდით 60 მოსწავლეზე გათვლილი საჯარო სკოლის შენობის დეტალური პროექტის მომზადებისა და მის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.
გამოქვეყნებულია: 28 თებერვალი 2019    /    დასრულებული: 25 მარტი 2019

ახმეტის მუნიციპალიტეტი სოფ. ოსიაურის საჯარო სკოლა (ს/კN 50. 10. 48. 005)

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - NAT190004379, ახმეტის მუნიციპალიტეტი სოფ. ოსიაურში (ს/კ 50.10.48.005) ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში Design-Build მეთოდით 60 მოსწავლეზე გათვლილი საჯარო სკოლის შენობის დეტალური პროექტის მომზადებისა და მის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.
გამოქვეყნებულია: 28 თებერვალი 2019    /    დასრულებული: 26 მარტი 2019

ცაგერის მუნიციპალიტეტი სოფ. ლაილაშის საჯარო სკოლა (ს/კN 89. 05. 27. 010)

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - NAT190004380, ცაგერის მუნიციპალიტეტი სოფ. ლაილაშში (ს/კ 89.05.27.010) ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში Design-Build მეთოდით 60 მოსწავლეზე გათვლილი საჯარო სკოლის შენობის დეტალური პროექტის მომზადებისა და მის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.