დასრულებული ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 17 სექტემბერი 2020    /    დასრულებული: 5 ნოემბერი 2020

.მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფელ კიწიის საჯარო სკოლის (ს/კ № 41.18.35.005) რეაბილიტაციის სახელმწიფო შესყიდვა

.მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფელ კიწიის საჯარო სკოლის (ს/კ № 41.18.35.005) რეაბილიტაციის სახელმწიფო შესყიდვაზე გამოცხადდა NAT200014514 ელექტრონული ტენდერი.
გამოქვეყნებულია: 10 სექტემბერი 2020    /    დასრულებული: 15 ოქტომბერი 2020

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში დაბა შორაპანის (ს/კ № 32.19.31.194) , სოფელ მეორე სვირის (ს/კ №32.02.46.012) , სოფელ ქვედა საზანოს (ს/კ № 32.05.39.004) და სოფელ ცხრაწყაროს (ს/კ № 32.13.35.019) საჯარო სკოლების, რეაბილიტაციის სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს NAT200014091
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში დაბა შორაპანის (ს/კ № 32.19.31.194) , სოფელ მეორე სვირის (ს/კ №32.02.46.012) , სოფელ ქვედა საზანოს (ს/კ № 32.05.39.004) და სოფელ ცხრაწყაროს (ს/კ № 32.13.35.019) საჯარო სკოლების, რეაბილიტაციის სახელმწიფო შესყიდვა.
გამოქვეყნებულია: 10 სექტემბერი 2020    /    დასრულებული: 12 ოქტომბერი 2020

მცხეთის არქეოლოგიური მუზეუმისათვის ლაბორატორიის და ოფისის სივრცის ავეჯის და სხვა აღჭურვილობების მიწოდება

კონტრაქტის/ტენდერის № IBRD/RDPIII/G/NCB/04-2020

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკის დაფინანსება რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტისთვის (SRMIDP). აღნიშნული დაფინანსების გარკვეული ნაწილი გამოყენებული იქნება იქნება შემდეგი კონტრაქტებით გათვალისწინებული გადახდებისთვის, კერძოდ, მცხეთის არქეოლოგიური მუზეუმისათვის ლაბორატორიის და ოფისის სივრცის ავეჯის და სხვა აღჭურვილობების მიწოდებისთვის.
გამოქვეყნებულია: 9 სექტემბერი 2020    /    დასრულებული: 23 ოქტომბერი 2020

ქ. ბოლნისის N1 საჯარო სკოლის (ს/კ № 80.06.66.025) რეაბილიტაციის სახელმწიფო შესყიდვა

ქ. ბოლნისის N1 საჯარო სკოლის (ს/კ № 80.06.66.025) რეაბილიტაციის სახელმწიფო შესყიდვაზე გამოცხადდა NAT200014001 ელექტრონული ტენდერი.

გამოქვეყნებულია: 9 სექტემბერი 2020    /    დასრულებული: 19 ოქტომბერი 2020

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვეშის საჯარო სკოლის (ს/კ № 80.13.64.048) რეაბილიტაციის სახელმწიფო შესყიდვა

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვეშის საჯარო სკოლის (ს/კ № 80.13.64.048) რეაბილიტაციის სახელმწიფო შესყიდვაზე გამცხადდა NAT200014000 ელექტრონული ტენდერი.
გამოქვეყნებულია: 9 სექტემბერი 2020    /    დასრულებული: 1 ოქტომბერი 2020

NAT200014007 ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლაილაშსა და სოფელ თაბორში მისასვლელი საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - NAT200014007 ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლაილაშსა და სოფელ თაბორში მისასვლელი საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.
გამოქვეყნებულია: 8 სექტემბერი 2020    /    დასრულებული: 20 ოქტომბერი 2020

საბავშვო ბაღების მშენებლობა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში

კონტრაქტის/ტენდერის #: LCIP/CW/07-2020

საქართველოს მთავრობამ მიიღო სესხი აზიის განვითარების ბანკისგან (the Asian Development Bank) „საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა თანაბარი რეგიონული განვითარებისთვის“ პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებლად და ამ სახსრების ნაწილი გამოყენებულ იქნება საბავშვო ბაღების მშენებლობის განსახორციელებლად ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში. აღნიშნული ტენდერი შედგება 2 ლოტისგან:
გამოქვეყნებულია: 8 სექტემბერი 2020    /    დასრულებული: 23 ოქტომბერი 2020

„ქ. თბილისში #82 საჯარო სკოლისა და #107 საჯარო სკოლის ენერგო-ეფექტურობის კომპონენტის გაუმჯობესებისთვის დიზაინი და რეაბილიტაცია”

კონტრაქტის/ტენდერის #: NEFCO/DB-GL-10-2020

საქართველომ მიიღო ჩრდილოატლანტიკური ქვეყნების გარემოსდაცვითი ფინანსური კორპორაციისგან (NEFCO) დაფინანსება საქართველოში საჯარო შენობების ენერგო-ეფექტურობის გაუმჯობესებისა და განახლებადი და ალტერნატიული ენერგიის გამოყენების პროექტის განსახორციელებლად. საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აღნიშნული პროექტის ფარგლებში იწვევს კომპანიებს პროექტირებისა და სამშენებლო სამუშაოებისთვის: „ქ. თბილისში #82 საჯარო სკოლისა და #107 საჯარო სკოლის ენერგო-ეფექტურობის კომპონენტის გაუმჯობესებისთვის დიზაინი და რეაბილიტაცია”.
გამოქვეყნებულია: 4 სექტემბერი 2020    /    დასრულებული: 12 ოქტომბერი 2020

NAT200013646 ვანის მუნიციპალიტეტში სოფელ ბზვანის საჯარო სკოლის (ს/კ № 31.08.24.009) რეაბილიტაციის სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს NAT200013646 ვანის მუნიციპალიტეტში სოფელ ბზვანის საჯარო სკოლის (ს/კ № 31.08.24.009) რეაბილიტაციის სახელმწიფო შესყიდვა.
შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 2`697`669.00 ლარს.
გამოქვეყნებულია: 3 სექტემბერი 2020    /    დასრულებული: 18 სექტემბერი 2020

აბასთუმნის ობსერვატორიისათვის კომპიუტერული ტექნიკის, ქსელური და აუდიო სისტემის მოწყობილობების და აქსესუარების მიწოდება

მოწვევა ფასთა კოტირებაზე #IBRD/RDPIII/G/SH/05-2020

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის (RDP3) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: აბასთუმნის ობსერვატორიისათვის კომპიუტერული ტექნიკის, ქსელური და აუდიო სისტემის მოწყობილობების და აქსესუარების მიწოდება.