დასრულებული ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 18 ივნისი 2020    /    დასრულებული: 20 ივლისი 2020

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩხიკვთას (ს/კN 84.02.36.147 და 84.02.36.178) ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში Design-Build მეთოდით 60 მოსწავლეზე გათვლილი საჯარო სკოლის შენობის დეტალური პროექტის მომზადებისა და მის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს NAT200008702 თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩხიკვთას (ს/კN 84.02.36.147 და 84.02.36.178) ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში Design-Build მეთოდით 60 მოსწავლეზე გათვლილი საჯარო სკოლის შენობის დეტალური პროექტის მომზადებისა და მის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა.
გამოქვეყნებულია: 17 ივნისი 2020    /    დასრულებული: 13 ივლისი 2020

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ქალაქ ზესტაფონში, დავით აღმაშენებლის ქუჩისა და კვალითის დასახლებაში - მაღლაკელიძის, შათირიშვილისა და მელქაძის ქუჩების სარეაბილიტაციო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - NAT200008635 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ქალაქ ზესტაფონში, დავით აღმაშენებლის ქუჩისა და კვალითის დასახლებაში - მაღლაკელიძის, შათირიშვილისა და მელქაძის ქუჩების სარეაბილიტაციო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.
გამოქვეყნებულია: 16 ივნისი 2020    /    დასრულებული: 17 ივლისი 2020

გურიის რეგიონის, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის, სოფელ თხინვალის და სოფელ მერიას საჯარო სკოლების სარეაბილიტაციო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა

გურიის რეგიონის, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის, სოფელ თხინვალის (საკადასტრო კოდი: 26.04.12.001) და სოფელ მერიას (საკადასტრო კოდი: 26.05.37.026) საჯარო სკოლების სარეაბილიტაციო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვაზე გამოცხადდა NAT200008567 ელექტრონული ტენდერი.
გამოქვეყნებულია: 16 ივნისი 2020    /    დასრულებული: 16 ივლისი 2020

გურიის რეგიონის, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის, ქ. ლანჩხუთის (საკადასტრო კოდი: 27.06.57.015), სოფელ ლესას (საკადასტრო კოდი: 27.10.44.022) და სოფელ ჩოჩხათის (საკადასტრო კოდი: 27.13.48.028) საჯარო სკოლების სარეაბილიტაციო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა

გურიის რეგიონის, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის, ქ. ლანჩხუთის (საკადასტრო კოდი: 27.06.57.015), სოფელ ლესას (საკადასტრო კოდი: 27.10.44.022) და სოფელ ჩოჩხათის (საკადასტრო კოდი: 27.13.48.028) საჯარო სკოლების სარეაბილიტაციო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვაზე გამოცხადდა NAT200008544 ელექტრონული ტენდერი.
გამოქვეყნებულია: 15 ივნისი 2020    /    დასრულებული: 15 ივლისი 2020

გურიის რეგიონის, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფლების: ბუკისციხის (საკადასტრო კოდი: 28.13.22.111), ზომლეთის (საკადასტრო კოდი: 28.07.22.257) და სამების (საკადასტრო კოდი: 28.06.22.004) საჯარო სკოლების სარეაბილიტაციო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა

გურიის რეგიონის, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფლების: ბუკისციხის (საკადასტრო კოდი: 28.13.22.111), ზომლეთის (საკადასტრო კოდი: 28.07.22.257) და სამების (საკადასტრო კოდი: 28.06.22.004) საჯარო სკოლების სარეაბილიტაციო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვაზე გამოცხადდა NAT200008501 ელექტრონული ტენდერი.
გამოქვეყნებულია: 10 ივნისი 2020    /    დასრულებული: 2 ივლისი 2020

ინდივიდუალური კონსულტანტის - პროექტის მენეჯერის შერჩევა

შერჩევის № IBRD/I2Q/CS/IC/03-2019
საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი, პროექტის „ინოვაციები, ინკლუზიური განათლება და ხარისხი“ (I2Q) ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით, იწვევს ინდივიდუალურ კონსულტანტებს ინტერესის გამოსახატავად შემდეგი მომსახურების გასაწევად: პროექტის მენეჯერი
გამოქვეყნებულია: 10 ივნისი 2020    /    დასრულებული: 13 ივლისი 2020

მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე - მდგრადი ვიზიტორთა ბილიკების და მთის ქოხების განვითარების და ყაზბეგის, ფშავ-ხევსურეთის და თუშეთის დაცული ლანდშაფტების დაკავშირების მიზნით, დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების და სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის საკონსულტაციო მომსახურება

პროექტის საიდენტიფიკაციო ნომერი # IBRD/RDPIII/CS/QCBS/14-2020

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის (RDP III) განსახორციელებლად. საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აღნიშნული პროექტის ფარგლებში იწვევს კომპანიებს შემდეგი საკონსულტაციო მომსახურებისათვის: მდგრადი ვიზიტორთა ბილიკების და მთის ქოხების განვითარების და ყაზბეგის, ფშავ-ხევსურეთის და თუშეთის დაცული ლანდშაფტების დაკავშირების მიზნით, დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების და სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის საკონსულტაციო მომსახურება.
გამოქვეყნებულია: 9 ივნისი 2020    /    დასრულებული: 15 ივლისი 2020

ქალაქ მარნეულში, რუსთაველის ქუჩა N52-ში არსებული ამორტიზირებული სტადიონის დემონტაჟისა და მის ადგილზე ახალი, 1500 მაყურებელზე გათვლილი საფეხბურთო სტადიონის სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - NAT200008300 ქალაქ მარნეულში, რუსთაველის ქუჩა N52-ში არსებული ამორტიზირებული სტადიონის დემონტაჟისა და მის ადგილზე ახალი, 1500 მაყურებელზე გათვლილი საფეხბურთო სტადიონის სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.
გამოქვეყნებულია: 5 ივნისი 2020    /    დასრულებული: 14 ივლისი 2020

მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ საბირკენდის 450 მოსწავლეზე გათვლილი №1 საჯარო სკოლის შენობის დეტალური პროექტის მომზადებისა და მის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს NAT200008220 ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში Design-Build მეთოდით მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ საბირკენდის (ს/კN 83.03.02.777) 450 მოსწავლეზე გათვლილი №1 საჯარო სკოლის შენობის დეტალური პროექტის მომზადებისა და მის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა.
გამოქვეყნებულია: 4 ივნისი 2020    /    დასრულებული: 9 ივლისი 2020

გორის მუნიციპალიტეტი სოფელ ქერეს 90 მოსწავლეზე გათვლილი საჯარო სკოლის შენობის დეტალური პროექტის მომზადებისა და მის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს NAT200008143 ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში Design-Build მეთოდით გორის მუნიციპალიტეტი სოფელ ქერეს (ს/კN 66.51.10.423) 90 მოსწავლეზე გათვლილი საჯარო სკოლის შენობის დეტალური პროექტის მომზადებისა და მის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 1`905`230.00 ლარს.