დასრულებული ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 10 მაისი 2019    /    დასრულებული: 23 მაისი 2019

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭითაწყარში (საკადასტრო კოდები: 43.14.44.746; 43.14.44.504), ქალაქ ქუთაისში (საკადასტრო კოდი: 03.01.23.738) და ქალაქ რუსთავში (საკადასტრო კოდი: 02.06.01.039) კომპანიონ ცხოველთა რეგიონული თავშესაფრის მშენებლობისათვის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისა და ამავე დოკუმენტაციის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოებისათვის საავტორო ზედამხედველობის გაწევის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - SPA190002643 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭითაწყარში (საკადასტრო კოდები: 43.14.44.746; 43.14.44.504), ქალაქ ქუთაისში (საკადასტრო კოდი: 03.01.23.738) და ქალაქ რუსთავში (საკადასტრო კოდი: 02.06.01.039) კომპანიონ ცხოველთა რეგიონული თავშესაფრის მშენებლობისათვის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისა და ამავე დოკუმენტაციის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოებისათვის საავტორო ზედამხედველობის გაწევის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.
გამოქვეყნებულია: 10 მაისი 2019    /    დასრულებული: 3 ივნისი 2019

მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე - ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში მრავალფუნქციური საცურაო კომპლექსის მშენებლობისთვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება

საქართველოს მთავრობამ გამოყო თანხა „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტში მრავალფუნქციური საცურაო კომპლექსის მშენებლობისთვის საჭირო დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მოსამზადებლად“ მომსახურების შესყიდვის მიზნით (საქართველოს მთავრობის განკარგულება #997, დათარიღებული 30 აპრილი, 2019 წელი).
გამოქვეყნებულია: 8 მაისი 2019    /    დასრულებული: 31 მაისი 2019

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სოფელ კობში, მრავალფუნქციური ავტოსადგომის მშენებლობისთვის საჭირო დეტალური პროექტის მომზადებისა და მის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - NAT190009262, ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში Design-Build მეთოდით, ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სოფელ კობში, მრავალფუნქციური ავტოსადგომის მშენებლობისთვის საჭირო დეტალური პროექტის მომზადებისა და მის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 8`282`343.00 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 31.05.2019 წ. 13:00 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 8 მაისი 2019    /    დასრულებული: 10 ივნისი 2019

მარნეულის მუნიციპალიტეტი სოფ. კასუმლოს ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში Design-Build მეთოდით 450 მოსწავლეზე გათვლილი საჯარო სკოლის შენობის დეტალური პროექტის მომზადება და მის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - NAT190009208, მარნეულის მუნიციპალიტეტი სოფ. კასუმლოს (ს/კN 83. 12. 14. 509) ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში Design-Build მეთოდით 450 მოსწავლეზე გათვლილი საჯარო სკოლის შენობის დეტალური პროექტის მომზადებისა და მის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვაზე. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 7,343,779 ლარს.
გამოქვეყნებულია: 8 მაისი 2019    /    დასრულებული: 7 ივნისი 2019

მარნეულის მუნიციპალიტეტი სოფ. შულავერის ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში Design-Build მეთოდით 450 მოსწავლეზე გათვლილი საჯარო სკოლის შენობის დეტალური პროექტის მომზადება და მის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - NAT190009210, მარნეულის მუნიციპალიტეტი სოფ. შულავერის (ს/კN 83. 09. 21. 058) ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში Design-Build მეთოდით 450 მოსწავლეზე გათვლილი საჯარო სკოლის შენობის დეტალური პროექტის მომზადებისა და მის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვაზე.
გამოქვეყნებულია: 7 მაისი 2019    /    დასრულებული: 10 ივნისი 2019

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, დაბა ნასაკირალის ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში Design-Build მეთოდით 600 მოსწავლეზე გათვლილი საჯარო სკოლის შენობის დეტალური პროექტის მომზადება და მის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - NAT190009099, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, დაბა ნასაკირალის ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში Design-Build მეთოდით 600 მოსწავლეზე გათვლილი საჯარო სკოლის შენობის დეტალური პროექტის მომზადებისა და მის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვაზე.
გამოქვეყნებულია: 7 მაისი 2019    /    დასრულებული: 24 მაისი 2019

იმერეთის რეგიონში, 14 (თოთხმეტი) საჯარო სკოლის რეაბილიტაციისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - SPA190002579, იმერეთის რეგიონში, 14 (თოთხმეტი) საჯარო სკოლის რეაბილიტაციისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.
გამოქვეყნებულია: 3 მაისი 2019    /    დასრულებული: 3 ივნისი 2019

მცხეთის მუნიციპალიტეტში სოფ. ქსანის გზის რეაბილიტაცია

კონტრაქტის/ტენდერის #: EIB/MIMP/W/NCB/86-2019

საქართველომ მიიღო დაფინანსება ევროპის საინვესტიციო ბანკისაგან (EIB) საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტის (GURAD) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: მცხეთის მუნიციპალიტეტში სოფ. ქსანის გზის რეაბილიტაცია.
გამოქვეყნებულია: 3 მაისი 2019    /    დასრულებული: 10 ივნისი 2019

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ანაკლიაში 110 ბავშვზე გათვლილი საბავშვო ბაღის სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - NAT190008896, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ანაკლიაში (ს/კ43.30.46.170) 110 ბავშვზე გათვლილი საბავშვო ბაღის სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.