დასრულებული ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 18 მაისი 2019    /    დასრულებული: 7 აგვისტო 2019

კონკურსი - ზუგდიდში ზვიად გამსახურდიას სახელობის ახალგაზრდული ცენტრისა და საპრეზიდენტო ბიბლიოთეკის პროექტირებასა და ზედამხედველობაზე

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს კონკურს - CNT190000054 ქალაქ ზუგდიდში ზვიად გამსახურდიას სახელობის ახალგაზრდული ცენტრისა და საპრეზიდენტო ბიბლიოთეკის მშენებლობისათვის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის და ამავე დოკუმენტაციის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოებისათვის საავტორო ზედამხედველობის გაწევის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.


გამოქვეყნებულია: 18 მაისი 2019    /    დასრულებული: 7 აგვისტო 2019

კონკურსი - ზუგდიდში ზვიად გამსახურდიას სახელობის ახალგაზრდული ცენტრისა და საპრეზიდენტო ბიბლიოთეკის პროექტირებასა და ზედამხედველობაზე

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს კონკურს - CNT190000054 ქალაქ ზუგდიდში ზვიად გამსახურდიას სახელობის ახალგაზრდული ცენტრისა და საპრეზიდენტო ბიბლიოთეკის მშენებლობისათვის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის და ამავე დოკუმენტაციის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოებისათვის საავტორო ზედამხედველობის გაწევის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.


გამოქვეყნებულია: 17 მაისი 2019    /    დასრულებული: 17 ივნისი 2019

სენაკის მუნიციპალიტეტში სოფელ გოლასყურის გზის რეაბილიტაცია

კონტრაქტის/ტენდერის #: EIB/MIMP/W/NCB/79-2019
საქართველომ მიიღო დაფინანსება ევროპის საინვესტიციო ბანკისაგან (EIB) საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტის (GURAD) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის:
გამოქვეყნებულია: 17 მაისი 2019    /    დასრულებული: 27 ივნისი 2019

ელექტრონულ ტენდერი -ასპინძის მუნიციპალიტეტი სოფ. ორგორაში საჯარო სკოლის პროექტირება-მშენებლობა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს -NAT190009839, ასპინძის მუნიციპალიტეტი სოფ. ორგორაში (ს/კN 60. 07. 31. 027) ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში Design-Build მეთოდით 60 მოსწავლეზე გათვლილი საჯარო სკოლის შენობის დეტალური პროექტის მომზადებისა და მის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვაზე. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 1,279,750.00ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 27.06.2019 წ. 14:00 საათზე.

დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული შესყიდვის ბმული: https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=305140&lang=ge

გამოქვეყნებულია: 17 მაისი 2019    /    დასრულებული: 26 ივნისი 2019

ელექტრონული ტენდერი - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სოფ. ჯგალში სკოლის პროექტირება-მშენებლობა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს -NAT190009840, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სოფ. ჯგალში (ს/კN 47.13.36.148) ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში Design-Build მეთოდით 60 მოსწავლეზე გათვლილი საჯარო სკოლის შენობის დეტალური პროექტის მომზადებისა და მის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვაზე. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 1,279,750.00ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 26.06.2019 წ. 14:00 საათზე.

დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული შესყიდვის ბმული: https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=305135&lang=ge

გამოქვეყნებულია: 17 მაისი 2019    /    დასრულებული: 21 ივნისი 2019

ელექტრონულ ტენდერი - წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ნაკიფუს თემის საჯარო სკოლის პროექტირება-მშენებლობაზე

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს -NAT190009843, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ნაკიფუს თემის (ს/კ 47.06.42.122) ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში Design-Build მეთოდით 60 მოსწავლეზე გათვლილი საჯარო სკოლის შენობის დეტალური პროექტის მომზადებისა და მის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვაზე. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 1,279,750.00ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 21.06.2019 წ. 14:00 საათზე.

გამოქვეყნებულია: 17 მაისი 2019    /    დასრულებული: 20 ივნისი 2019

ელექტრონულ ტენდერი - ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ხაბუმეს თემის სკოლის პროექტირება-მშენებლობაზე

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს -NAT190009846, ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ხაბუმეს თემის (ს/კN 46.12.42.122) ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში Design-Build მეთოდით 60 მოსწავლეზე გათვლილი საჯარო სკოლის შენობის დეტალური პროექტის მომზადებისა და მის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვაზე. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 1,279,750.00ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 20.06.2019 წ. 14:00 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 17 მაისი 2019    /    დასრულებული: 17 ივნისი 2019

სენაკის მუნიციპალიტეტში სოფელ გოლასყურის გზის რეაბილიტაცია

კონტრაქტის/ტენდერის #: EIB/MIMP/W/NCB/79-2019

საქართველომ მიიღო დაფინანსება ევროპის საინვესტიციო ბანკისაგან (EIB) საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტის (GURAD) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: სენაკის მუნიციპალიტეტში სოფელ გოლასყურის გზის რეაბილიტაცია.
გამოქვეყნებულია: 17 მაისი 2019    /    დასრულებული: 17 ივნისი 2019

ბორჯომის მუნიციპალიტეტში ბორჯომის კავალერიის შენობის რესტავრაცია და მუზეუმად ადაპტაცია

კონტრაქტის/ტენდერის # IBRD/RDPIII/CW/NCB/19-2017

საქართველოს განზრახული აქვს მიიღოს მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის (RDP III) განსახორციელებლად და ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: ბორჯომის მუნიციპალიტეტში ბორჯომის კავალერიის შენობის რესტავრაცია და მუზეუმად ადაპტაცია.
გამოქვეყნებულია: 17 მაისი 2019    /    დასრულებული: 31 მაისი 2019

მცხეთა-მთიანეთის და შიდა ქართლის რეგიონში, 10 (ათი) საჯარო სკოლის რეაბილიტაციისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - SPA190002741, მცხეთა-მთიანეთის და შიდა ქართლის რეგიონში, 10 (ათი) საჯარო სკოლის რეაბილიტაციისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 264`672.00 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 31.05.2019 წ., 12:30 საათზე.