დასრულებული ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 10 სექტემბერი 2021    /    დასრულებული: 4 ოქტომბერი 2021

NAT210017732, ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ღრელის(ს/კN 62.10.53.230) ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში Design-Build მეთოდით 60 მოსწავლეზე გათვლილი საჯარო სკოლის შენობის დეტალური პროექტის მომზადებისა და მის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - NAT210017732, ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ღრელის(ს/კN 62.10.53.230) ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში Design-Build მეთოდით 60 მოსწავლეზე გათვლილი საჯარო სკოლის შენობის დეტალური პროექტის მომზადებისა და მის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა.
გამოქვეყნებულია: 3 სექტემბერი 2021    /    დასრულებული: 5 ოქტომბერი 2021

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სამი სოფლის (სოფელ ამაღლების, ფარცხანაყანევის და ზედა მესხეთის) საუბნო გზების რეაბილიტაცია.

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტის დამატებითი დაფინანსების განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სამი სოფლის (სოფელ ამაღლების, ფარცხანაყანევის და ზედა მესხეთის) საუბნო გზების რეაბილიტაცია - SRMIDP-AF/CW/NCB/8-2021.
გამოქვეყნებულია: 1 სექტემბერი 2021    /    დასრულებული: 22 სექტემბერი 2021

NAT210016913 თბილისი-რუსთავის საავტომობილო გზის მეორე მონაკვეთის მშენებლობის პროექტის ფარგლებში დარჩენილი სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - NAT210016913 თბილისი-რუსთავის საავტომობილო გზის მეორე მონაკვეთის მშენებლობის პროექტის ფარგლებში დარჩენილი სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.
გამოქვეყნებულია: 31 აგვისტო 2021    /    დასრულებული: 1 ოქტომბერი 2021

NAT210016839 ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში, Design-Build მეთოდით, ქალაქ მარნეულში, საფეხბურთო სტადიონის მშენებლობისათვის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების და დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის საფუძველზე, სამშენებლო სამუშაოების შესრულების სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - NAT210016839 ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში, Design-Build მეთოდით, ქალაქ მარნეულში, საფეხბურთო სტადიონის მშენებლობისათვის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების და დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის საფუძველზე, სამშენებლო სამუშაოების შესრულების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.
გამოქვეყნებულია: 31 აგვისტო 2021    /    დასრულებული: 22 ოქტომბერი 2021

“გარდაბნის მუნიციპალიტეტის 5 სოფლის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის III ფაზა: ნორიო, ვაზიანი, ახალი სამგორი, მარტყოფი და ახალსოფელი” SRMIDP-AF/CW/NCB/6-2021- ორ ლოტად;

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტის დამატებითი დაფინანსების განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტებით გათვალისწინებული გადახდებისათვის:
ლოტი 1 - “გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ნორიოს, ვაზიანის და ახალსამგორის სოფლების წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის III ფაზა“ SRMIDP-AF/CW/NCB/6-2021-lot1.
ლოტი 2 - “გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მარტყოფის და ახალსოფლის სოფლების წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის III ფაზა”- SRMIDP-AF/CW/NCB/6-2021-lot2.


გამოქვეყნებულია: 25 აგვისტო 2021    /    დასრულებული: 23 სექტემბერი 2021

NAT210016433 ქ. ბორჯომის N4 ( ხანძთელის ქ.35) საჯარო სკოლის (ს/კ № 64.23.04.005) რეაბილიტაციის სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს NAT210016433.
ქ. ბორჯომის N4 ( ხანძთელის ქ.35) საჯარო სკოლის (ს/კ № 64.23.04.005) რეაბილიტაციის სახელმწიფო შესყიდვა.
გამოქვეყნებულია: 20 აგვისტო 2021    /    დასრულებული: 10 სექტემბერი 2021

გორის მუნიციპალიტეტში, გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის მშენებლობის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - NAT210016124 გორის მუნიციპალიტეტში, გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის მშენებლობის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.
გამოქვეყნებულია: 13 აგვისტო 2021    /    დასრულებული: 13 სექტემბერი 2021

საბავშვო ბაღის მშენებლობა აგარაში (ახალციხე)

კონტრაქტის/ტენდერის: LCIP/CW/08-2021

საქართველოს მთავრობამ მიიღო სესხი აზიის განვითარების ბანკისგან (the Asian Development Bank) „საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა თანაბარი განვითარებისთვის“ პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებლად და ამ სახსრების ნაწილი გამოყენებული იქნება საბავშვო ბაღის სამშენებლო სამუშაოების განსახორციელებლად აგარაში (ახალციხე).
გამოქვეყნებულია: 11 აგვისტო 2021    /    დასრულებული: 10 სექტემბერი 2021

საბავშვო ბაღის მშენებლობა წინწყაროში (თეთრიწყარო)

კონტრაქტის/ტენდერის: LCIP/CW/14-2021

საქართველოს მთავრობამ მიიღო სესხი აზიის განვითარების ბანკისგან (the Asian Development Bank) „საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა თანაბარი განვითარებისთვის“ პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებლად და ამ სახსრების ნაწილი გამოყენებული იქნება საბავშვო ბაღის სამშენებლო სამუშაოების განსახორციელებლად წინწყაროში (თეთრიწყარო).
გამოქვეყნებულია: 10 აგვისტო 2021    /    დასრულებული: 9 სექტემბერი 2021

კონტრაქტის დასახელება: საბავშვო ბაღის მშენებლობა ფარცხისში (თეთრიწყარო)

კონტრაქტის/ტენდერის: LCIP/CW/13-2021

საქართველოს მთავრობამ მიიღო სესხი აზიის განვითარების ბანკისგან (the Asian Development Bank) „საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა თანაბარი განვითარებისთვის“ პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებლად და ამ სახსრების ნაწილი გამოყენებული იქნება საბავშვო ბაღის სამშენებლო სამუშაოების განსახორციელებლად ფარცხისში (თეთრიწყარო).