დასრულებული ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 25 მაისი 2021    /    დასრულებული: 28 ივნისი 2021

თბილისის საჯარო სკოლების რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაციის მიზნით დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება

პროექტის საიდენტიფიკაციო ნომერი IBRD/I2Q/CS/QCBS/04-2021

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება პროექტის „ინოვაციები, ინკლუზიური განათლება და ხარისხი“ (I2Q) განსახორციელებლად. საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აღნიშნული პროექტის ფარგლებში იწვევს კომპანიებს თბილისის საჯარო სკოლების რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაციის მიზნით დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის მოსამზადებლად.
გამოქვეყნებულია: 24 მაისი 2021    /    დასრულებული: 15 ივნისი 2021

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის, დაბა ბაკურიანში, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს პოლიციის განყოფილების შენობის, მცირე სარემონტო და ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოების შესრულების სახელმწიფო შესყიდვაზე NAT210009205 ელექტრონული ტენდერი

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის, დაბა ბაკურიანში, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს პოლიციის განყოფილების შენობის, მცირე სარემონტო და ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოების შესრულების სახელმწიფო შესყიდვაზე გამოცხადდა NAT210009205 ელექტრონული ტენდერი.
გამოქვეყნებულია: 24 მაისი 2021    /    დასრულებული: 21 ივნისი 2021

მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე - სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის საკონსულტაციო მომსახურება „ინოვაციები, ინკლუზიური განათლება და ხარისხი“ (I2Q) პროექტისთვის

პროექტის საიდენტიფიკაციო ნომერი IBRD/I2Q/CS/QCBS/07-2021

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება პროექტის „ინოვაციები, ინკლუზიური განათლება და ხარისხი“ (I2Q) განსახორციელებლად. საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აღნიშნული პროექტის ფარგლებში იწვევს კომპანიებს „ინოვაციები, ინკლუზიური განათლება და ხარისხი“ (I2Q) პროექტისთვის სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის საკონსულტაციო მომსახურებისათვის
გამოქვეყნებულია: 21 მაისი 2021    /    დასრულებული: 21 ივნისი 2021

ინდივიდუალური კონსულტანტის შერჩევა - ინდივიდუალური ექსპერტი სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში შერჩეული კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტების ინსტიტუციონალური მხარდაჭერისათვის

შერჩევის № IBRD/RDPIII/CS/IC/17-2021
საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის (RDP III) განსახორციელებლად. საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი იწვევს ინდივიდუალურ კონსულტანტებს ინტერესის გამოსახატავად შემდეგი მომსახურების გასაწევად: ინდივიდუალური ექსპერტი სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში შერჩეული კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტების ინსტიტუციონალური მხარდაჭერისათვის
გამოქვეყნებულია: 20 მაისი 2021    /    დასრულებული: 10 ივნისი 2021

NAT210009036 ადიგენის მუნიციპალიტეტში, დაბა აბასთუმანში სახიდე გადასასვლელის, ავტოსადგურისა და ღია ავტოსადგომის მშენებლობის სამუშაოების შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - NAT210009036 ადიგენის მუნიციპალიტეტში, დაბა აბასთუმანში სახიდე გადასასვლელის, ავტოსადგურისა და ღია ავტოსადგომის მშენებლობის სამუშაოების შესყიდვის მიზნით.
გამოქვეყნებულია: 20 მაისი 2021    /    დასრულებული: 1 ივნისი 2021

NAT210009025 ადიგენის მუნიციპალიტეტში, დაბა აბასთუმანის პარკის რეაბილიტაციისათვის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - NAT210009025 ადიგენის მუნიციპალიტეტში, დაბა აბასთუმანის პარკის რეაბილიტაციისათვის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვის მიზნით.
გამოქვეყნებულია: 19 მაისი 2021    /    დასრულებული: 23 ივნისი 2021

NAT210008909 ტყიბულის მუნიციპალიტეტი სოფელი ხრესილი საჯარო სკოლის (ს/კ № 39.04.25.007) რეაბილიტაციის სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს NAT210008909.

ტყიბულის მუნიციპალიტეტი სოფელი ხრესილი საჯარო სკოლის (ს/კ № 39.04.25.007) რეაბილიტაციის სახელმწიფო შესყიდვა.
გამოქვეყნებულია: 19 მაისი 2021    /    დასრულებული: 21 ივნისი 2021

NAT210008910 დაბა ასპინძის ( რუსთაველის ქ.N7) საჯარო სკოლის (ს/კ № 60.01.31.071)რეაბილიტაციის სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს NAT210008910.

დაბა ასპინძის ( რუსთაველის ქ.N7) საჯარო სკოლის (ს/კ № 60.01.31.071)რეაბილიტაციის სახელმწიფო შესყიდვა.
გამოქვეყნებულია: 19 მაისი 2021    /    დასრულებული: 25 ივნისი 2021

NAT210008911 მესტიის მუნიციპალიტეტში სოფელ ბეჩოს საჯარო სკოლის (ს/კ N42.09.31.016) რეაბილიტაციის სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს NAT210008911.

მესტიის მუნიციპალიტეტში სოფელ ბეჩოს საჯარო სკოლის (ს/კ N42.09.31.016) რეაბილიტაციის სახელმწიფო შესყიდვა.
გამოქვეყნებულია: 19 მაისი 2021    /    დასრულებული: 28 ივნისი 2021

NAT210008912 მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფელ კიწიის საჯარო სკოლის (ს/კ № 41.18.35.005) რეაბილიტაციის სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს NAT210008912.

მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფელ კიწიის საჯარო სკოლის (ს/კ № 41.18.35.005) რეაბილიტაციის სახელმწიფო შესყიდვა.