დასრულებული ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 13 თებერვალი 2017    /    დასრულებული: 24 თებერვალი 2017

ინდივიდუალური კონსულტანტის - ინჟინერ-კონსტრუქტორის შერჩევა

შერჩევის № IBRD/RDPIII/CS/IC/06-2016
გამოქვეყნებულია: 13 თებერვალი 2017    /    დასრულებული: 24 თებერვალი 2017

ინდივიდუალური კონსულტანტის - გათბობა - კონდიცირება - ვენტილაციის და ელექტრო ინჟინერის შერჩევა

შერჩევის № IBRD/RDPIII/CS/IC/05-2016
გამოქვეყნებულია: 1 თებერვალი 2017    /    დასრულებული: 9 მარტი 2017

მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე - ზარზმის მონასტრის ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა

IBRD/RDP/CS/CQS/10-2016
გამოქვეყნებულია: 1 თებერვალი 2017    /    დასრულებული: 10 თებერვალი 2017

მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე - საკონსულტაციო მომსახურება – ფირმების შერჩევა

IBRD/RDP/CS/CQS/13-2016
გამოქვეყნებულია: 27 იანვარი 2017    /    დასრულებული: 13 თებერვალი 2017

მოწვევა ფასთა კოტირებაზე - „სოფელ ზემო ომალოში სანიაღვრე არხების მოწყობა“

#IBRD/RDP/CW/SH/41-2016
გამოქვეყნებულია: 26 იანვარი 2017    /    დასრულებული: 27 თებერვალი 2017

განცხადება ელექტრონული ტენდერის შესახებ - „ქ. გორში სპორტული ათი მინი მოედნის რეაბილიტაცია“

RMIDP/CW/NCB/35-2017
გამოქვეყნებულია: 25 იანვარი 2017    /    დასრულებული: 8 თებერვალი 2017

გურჯაანის ყოვლადწმინდის ვიზიტორთა ცენტრის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია

ქვე-პროექტი ხორციელდება მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ რეგიონული ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტის (RDP 1) ფარგლებში, რომელიც მიმდინარეობს მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით. ქვე-პროექტი ითვალისწინებს გურჯაანის ყოვლადწმინდის სამონასტრო კომპლექსის მიმდებარედ არსებული ტურისტული ინფრასტრუქტურის ობიექტისათვის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციას.
გამოქვეყნებულია: 23 იანვარი 2017    /    დასრულებული: 14 თებერვალი 2017

განცხადება ელექტრონული ტენდერის შესახებ - ჭიათურის მუნიციპალიტეტში მუხაძის საბაგირო ხაზის მშენებლობის პროექტის საექსპერტო შეფასების მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ჭიათურის მუნიციპალიტეტში მუხაძის საბაგირო ხაზის მშენებლობის პროექტის საექსპერტო შეფასების მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.