დასრულებული ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 2 აპრილი 2019    /    დასრულებული: 10 მაისი 2019

ქ. თბილისში #114 საჯარო სკოლის მშენებლობისა და ენერგოეფექტურობის გაზრდის მიზნით დეტალური დიზაინის მომზადება

პროექტის საიდენტიფიკაციო ნომერი # CEB/EE/CS/LCS/02-2019-01

საქართველომ მიიღო ევროპის საბჭოს განვითარების ბანკისგან (CEB) დაფინანსება თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაციისა და ენერგოეფექტურობის გაზრდის პროექტის განსახორციელებლად. საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აღნიშნული პროექტის ფარგლებში იწვევს კომპანიებს შემდეგი საკონსულტაციო მომსახურებისათვის: „ქ. თბილისში #114 საჯარო სკოლის მშენებლობისა და ენერგოეფექტურობის გაზრდის მიზნით დეტალური დიზაინის მომზადება“.
გამოქვეყნებულია: 1 აპრილი 2019    /    დასრულებული: 15 აპრილი 2019

გურიის რეგიონში, 9 (ცხრა) საჯარო სკოლის რეაბილიტაციისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - SPA190001911, გურიის რეგიონში, 9 (ცხრა) საჯარო სკოლის რეაბილიტაციისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების სახელმწიფო სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 321`514.0 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2019 წლის 15 აპრილს მარტს 12:00 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 1 აპრილი 2019    /    დასრულებული: 23 აპრილი 2019

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ურეკში ბულვარის და მისი მიმდებარე ქუჩების და ბულვარზე გასასვლელების მოწყობის და რეკონსტრუქციის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - NAT190006588, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ურეკში ბულვარის და მისი მიმდებარე ქუჩების და ბულვარზე გასასვლელების მოწყობის და რეკონსტრუქციის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 5`627`316.00 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2019 წლის 23 აპრილს 16:00 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 1 აპრილი 2019    /    დასრულებული: 22 აპრილი 2019

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯვარაში (ს/კ 84.13.34.056), ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში Design-Build მეთოდით 60 მოსწავლეზე გათვლილი საჯარო სკოლის შენობის დეტალური პროექტის მომზადებისა და მის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა, 2019 წლის 1 აპრილს, გამოაცხადა ელექტრონული ტენდერი NAT190006504, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯვარაში (ს/კ 84.13.34.056), ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში Design-Build მეთოდით 60 მოსწავლეზე გათვლილი საჯარო სკოლის შენობის დეტალური პროექტის მომზადებისა და მის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვაზე. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 1`279`750.00 ლარს (დ.ღ.გ.-ს გათვალისწინებით) სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2019 წლის 22 აპრილს 15:00 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 1 აპრილი 2019    /    დასრულებული: 30 აპრილი 2019

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხროვანში (ს/კ 81.11.09.837), ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში Design-Build მეთოდით 60 მოსწავლეზე გათვლილი საჯარო სკოლის შენობის დეტალური პროექტის მომზადებისა და მის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა, 2019 წლის 1 აპრილს, გამოაცხადა ელექტრონული ტენდერი NAT190006505, გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხროვანში (ს/კ 81.11.09.837), ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში Design-Build მეთოდით 60 მოსწავლეზე გათვლილი საჯარო სკოლის შენობის დეტალური პროექტის მომზადებისა და მის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვაზე. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 1`279`750.00 ლარს (დ.ღ.გ.-ს გათვალისწინებით) სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2019 წლის 30 აპრილს 13:30 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 1 აპრილი 2019    /    დასრულებული: 1 მაისი 2019

ბოლნისის მუნიციპალიტეტში სოფელ ქვემო ბოლნისის (ს/კ 80.09.65.314), ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში Design-Build მეთოდით 60 მოსწავლეზე გათვლილი (ზვარეთის საბაზო) №1 საჯარო სკოლის შენობის დეტალური პროექტის მომზადებისა და მის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა, 2019 წლის 1 აპრილს, გამოაცხადა ელექტრონული ტენდერი NAT190006506, ბოლნისის მუნიციპალიტეტში სოფელ ქვემო ბოლნისის (ს/კ 80.09.65.314), ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში Design-Build მეთოდით 60 მოსწავლეზე გათვლილი (ზვარეთის საბაზო) №1 საჯარო სკოლის შენობის დეტალური პროექტის მომზადებისა და მის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვაზე. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 1`279`750.00 ლარს (დ.ღ.გ.-ს გათვალისწინებით) სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2019 წლის 1 მაისს 14:00 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 29 მარტი 2019    /    დასრულებული: 10 აპრილი 2019

ქალაქ გორში ისტორიული „სამეფო“-ს ქუჩის რეაბილიტაციისათვის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის და ამავე დოკუმენტაციის საფუძვლეზე სამშენებლო სამუშაოების საზედამხედველო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - SPA190001896 ქალაქ გორში ისტორიული „სამეფო“-ს ქუჩის რეაბილიტაციისათვის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის და ამავე დოკუმენტაციის საფუძვლეზე სამშენებლო სამუშაოების საზედამხედველო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.
გამოქვეყნებულია: 28 მარტი 2019    /    დასრულებული: 30 აპრილი 2019

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში სოფელ ენაგეთის (ს/კ 84.04.43.156 და 84.04.08.416), ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში Design-Build მეთოდით 60 მოსწავლეზე გათვლილი საჯარო სკოლის შენობის დეტალური პროექტის მომზადებისა და მის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა, 2019 წლის 28 მარტს, გამოაცხადა ელექტრონული ტენდერი NAT190006407, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში სოფელ ენაგეთის (ს/კ 84.04.43.156 და 84.04.08.416), ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში Design-Build მეთოდით 60 მოსწავლეზე გათვლილი საჯარო სკოლის შენობის დეტალური პროექტის მომზადებისა და მის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვაზე.
გამოქვეყნებულია: 28 მარტი 2019    /    დასრულებული: 25 აპრილი 2019

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ საღრაშენში (ს/კ 84.03.35.275), ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში Design-Build მეთოდით 60 მოსწავლეზე გათვლილი საჯარო სკოლის შენობის დეტალური პროექტის მომზადებისა და მის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა, 2019 წლის 28 მარტს, გამოაცხადა ელექტრონული ტენდერი NAT190006406, თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ საღრაშენში (ს/კ 84.03.35.275), ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში Design-Build მეთოდით 60 მოსწავლეზე გათვლილი საჯარო სკოლის შენობის დეტალური პროექტის მომზადებისა და მის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვაზე.
გამოქვეყნებულია: 28 მარტი 2019    /    დასრულებული: 24 აპრილი 2019

წალკის მუნიციპალიტეტში სოფელ იმერის (ს/კ 85.02.28.136), ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში Design-Build მეთოდით 60 მოსწავლეზე გათვლილი საჯარო სკოლის შენობის დეტალური პროექტის მომზადებისა და მის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა, 2019 წლის 28 მარტს, გამოაცხადა ელექტრონული ტენდერი NAT190006405, წალკის მუნიციპალიტეტში სოფელ იმერის (ს/კ 85.02.28.136), ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში Design-Build მეთოდით 60 მოსწავლეზე გათვლილი საჯარო სკოლის შენობის დეტალური პროექტის მომზადებისა და მის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვაზე.