დასრულებული ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 11 აგვისტო 2020    /    დასრულებული: 26 აგვისტო 2020

მოწვევა ფასთა კოტირებაზე - საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის საქმიანობისათვის ციფრული ტექნიკის მიწოდება

#IBRD/RDPIII/G/SH/02-2020
საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის (RDP3) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის საქმიანობისათვის ციფრული ტექნიკის მიწოდება.
გამოქვეყნებულია: 10 აგვისტო 2020    /    დასრულებული: 8 სექტემბერი 2020

მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე - ახალი კავალერიის სახლის“ დეკორატიულ-გამოყენებითი ხელოვნების მუზეუმის ექსპოზიციის კონცეფციის, ინტერიერის დიზაინისა და მართვის გეგმის მმზადება

# IBRD/RDPIII/CS/QCBS/15-2020

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის (RDP III) განსახორციელებლად. საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აღნიშნული პროექტის ფარგლებში იწვევს კომპანიებს შემდეგი საკონსულტაციო მომსახურებისათვის:
გამოქვეყნებულია: 7 აგვისტო 2020    /    დასრულებული: 2 ოქტომბერი 2020

ქალაქ ტყიბულისა და დაბა წაღვერის წყალმომარაგების სისტემების რეაბილიტაცია-მშენებლობისათვის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების და ამავე დოკუმენტაციის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოებისათვის საავტორო ზედამხედველობის გაწევის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - NAT200011767 ქალაქ ტყიბულისა და დაბა წაღვერის წყალმომარაგების სისტემების რეაბილიტაცია-მშენებლობისათვის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების და ამავე დოკუმენტაციის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოებისათვის საავტორო ზედამხედველობის გაწევის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.
გამოქვეყნებულია: 6 აგვისტო 2020    /    დასრულებული: 7 სექტემბერი 2020

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ქვ.მაჩხაანის ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში Design-Build მეთოდით 90 მოსწავლეზე გათვლილი საჯარო სკოლის შენობის დეტალური პროექტის მომზადება და მის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის ქვ.მაჩხაანის (ს/კ N 56.09.43.194 ), ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში Design-Build მეთოდით 90 მოსწავლეზე გათვლილი საჯარო სკოლის შენობის დეტალური პროექტის მომზადებისა და მის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვაზე გამოცხადდა NAT200011581 ელექტრონული ტენდერი.

გამოქვეყნებულია: 30 ივლისი 2020    /    დასრულებული: 3 სექტემბერი 2020

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი სოფელი დელისკის №1 საჯარო სკოლის რეაბილიტაციის სახელმწიფო შესყიდვაზე

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი სოფელი დელისკის (ს/კ 63.14.35.001 ) №1 საჯარო სკოლის რეაბილიტაციის სახელმწიფო შესყიდვაზე გამოცხადდა NAT200011106 ელექტრონული ტენდერი.
ტენდერთან დაკავშირებით დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ქვემოთ მითითებულ ბმულზე:
გამოქვეყნებულია: 30 ივლისი 2020    /    დასრულებული: 9 სექტემბერი 2020

ხონის მუნიციპალიტეტში სოფ. გორდის საჯარო სკოლის რეაბილიტაციის სახელმწიფო შესყიდვა

ხონის მუნიციპალიტეტში სოფ. გორდის (ს/კ № 37.02.31.090) საჯარო სკოლის რეაბილიტაციის სახელმწიფო შესყიდვაზე გამოცხადდა NAT200011105 ელექტრონული ტენდერი.
ტენდერთან დაკავშირებით დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ქვემოთ მითითებულ ბმულზე:
გამოქვეყნებულია: 29 ივლისი 2020    /    დასრულებული: 31 აგვისტო 2020

ინდივიდუალური კონსულტანტის - ანგარიშსწორების სპეციალისტის შერჩევა

შერჩევის № IBRD/I2Q/CS/IC/08-2020
საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი, პროექტის „ინოვაციები, ინკლუზიური განათლება და ხარისხი“ (I2Q) ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით, იწვევს ინდივიდუალურ კონსულტანტებს ინტერესის გამოსახატავად შემდეგი მომსახურების გასაწევად: ანგარიშსწორების სპეციალისტი
გამოქვეყნებულია: 27 ივლისი 2020    /    დასრულებული: 31 აგვისტო 2020

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში სოფელ ჩქვალერში (ს/კ N47.10.35.003 ) საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში სოფელ ჩქვალერში (ს/კ N47.10.35.003 ) საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვაზე გამოცხადდა NAT200010825 ელექტრონული ტენდერი.
გამოქვეყნებულია: 27 ივლისი 2020    /    დასრულებული: 3 სექტემბერი 2020

დუშეთის მუნიციპალიტეტი, ქ. დუშეთის (ს/კ №71.51.02.352 ), №1 საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა

დუშეთის მუნიციპალიტეტი, ქ. დუშეთის (ს/კ №71.51.02.352 ), №1 საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვაზე გამოცხადდა NAT200010824 ელექტრონული ტენდერი.
გამოქვეყნებულია: 27 ივლისი 2020    /    დასრულებული: 27 აგვისტო 2020

ქ. დუშეთის ისტორიული ქუჩების ურბანული განახლება - ფაზა 2

კონტრაქტის/ტენდერის # IBRD/RDPIII/CW/NCB/41-2020

საქართველოს განზრახული აქვს მიიღოს მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის (RDP III) განსახორციელებლად და ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: ქ. დუშეთის ისტორიული ქუჩების ურბანული განახლება - ფაზა 2.