დასრულებული ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 23 მაისი 2017    /    დასრულებული: 14 ივნისი 2017

განცხადება (DAP) ელექტრონული ტენდერის შესახებ

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ჭიათურის მუნიციპალიტეტში ახალი რევერსიული გონდოლებიანი საბაგირო-სატრანსპორტო სისტემების სამონტაჟო და შესაბამისი ინფრასტრუქტურული ობიექტების (მუხაძის საბაგირო ხაზი) სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 2 684 000 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2017 წლის 14 ივნისს 17:30 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 23 მაისი 2017    /    დასრულებული: 1 ივნისი 2017

ინტერესის გამოხატვის მოთხოვნა პროექტის მენეჯერის დასაქირავებლად

SUTIP4-IC-03-2017
გამოქვეყნებულია: 18 მაისი 2017    /    დასრულებული: 7 ივნისი 2017

ინტერესის გამოხატვის მოთხოვნა ადგილობრივი შესყიდვების სპეციალისტის დასაქირავებლად

SUTIP1-IC-19-2017
გამოქვეყნებულია: 16 მაისი 2017    /    დასრულებული: 16 ივნისი 2017

ქალაქ თბილისში მდინარე ვერეს კალაპოტის ფორმირების სამუშაოები

კონტრაქტის/ტენდერის #: EIB/GURAD/EMER/CW/NCB/06-2017
გამოქვეყნებულია: 16 მაისი 2017    /    დასრულებული: 30 მაისი 2017

მოწვევა ფასთა კოტირებაზე - „ინტერნეტის ინფრასტრუქტურის მოწყობა შუამთის კარიბჭისათვის“

IBRD/RDP/NCS/SH/04-2016
გამოქვეყნებულია: 15 მაისი 2017    /    დასრულებული: 23 მაისი 2017

მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე - ინტერესის გამოხატვის ბოლო ვადის გაგრძელება

IBRD/RDP/CS/CQS/10-2017
გამოქვეყნებულია: 15 მაისი 2017    /    დასრულებული: 9 ივნისი 2017

განცხადება (DAP) ელექტრონული ტენდერის შესახებ

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნიკორწმინდაში მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის „ტაძარი ნიკორწმინდა“-ს რესტავრაცია-რეაბილიტაციის სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.
გამოქვეყნებულია: 8 მაისი 2017    /    დასრულებული: 15 მაისი 2017

მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე

IBRD/RDP/CS/CQS/10-2017
გამოქვეყნებულია: 5 მაისი 2017    /    დასრულებული: 31 მაისი 2017

განცხადება ელექტრონული ტენდერის შესახებ

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს დაბა აბასთუმანში სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეროვნული ასტროფიზიკური ობსერვატორიის არსებული სამგზავრო საბაგირო გზის „აბასთუმანი-ყანობილი“ რეაბილიტაციის პროექტის ტექნოლოგიური ნაწილების საექსპერტო შეფასების მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.
გამოქვეყნებულია: 3 მაისი 2017    /    დასრულებული: 11 მაისი 2017

განცხადება (SPA) გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შესახებ

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს დიდგორის მემორიალური კომპლექსის სარეაბილიტაციო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 144 727 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2017 წლის 11 მაისს 16:30 საათზე.