დასრულებული ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 13 ივლისი 2017    /    დასრულებული: 8 აგვისტო 2017

მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე

პროექტის საიდენტიფიკაციო ნომერი IDA/RDPII/CS/CQS/09-2016

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული განვითარების მეორე პროექტის (RDP II) განსახორციელებლად. საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აღნიშნული პროექტის ფარგლებში იწვევს კომპანიებს ქალაქ ვანში გზების რეაბილიტაციისა და მიმდებარე ინფრასტრუქტურის დეტალური დიზაინის მომზადებისა და სერვისების აღწერისთვის.

გამოქვეყნებულია: 13 ივლისი 2017    /    დასრულებული: 14 აგვისტო 2017

დავით გარეჯის ლავრის მონასტერში არსებული საყრდენი კედლების რესტავრაცია რეაბილიტაციის სამუშაოები

საქართველომ მსოფლიო ბანკისაგან (WB) მიიღო დაფინანსება რეგიონული განვითარების პროექტის (RDP) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის:
დავით გარეჯის ლავრის მონასტერში არსებული საყრდენი კედლების რესტავრაცია რეაბილიტაციის სამუშაოები - # IBRD/RDP/CW/NCB/39-2017

გამოქვეყნებულია: 12 ივლისი 2017    /    დასრულებული: 11 აგვისტო 2017

ვარძიის კომპლექსთან ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა

კონტრაქტის/ტენდერის # IBRD/RDPIII/CW/NCB/11-2017

საქართველოს განზრახული აქვს მიიღოს მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის (RDP III) განსახორციელებლად და ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: ვარძიის კომპლექსთან ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა, ასპინძის მუნიციპალიტეტი.
გამოქვეყნებულია: 7 ივლისი 2017    /    დასრულებული: 7 აგვისტო 2017

გორის, კასპის და ქარელის მუნიციპალიტეტების კონფლიქტისპირა სოფლების ჭაბურღილების მოწყობა

კონტრაქტის/ტენდერის #: EIB/MIMP/W/NCB/45-2017

საქართველომ მიიღო დაფინანსება ევროპის საინვესტიციო ბანკისაგან (EIB) საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტის (GURAD) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: გორის, კასპის და ქარელის მუნიციპალიტეტების კონფლიქტისპირა სოფლების ჭაბურღილების მოწყობა.

გამოქვეყნებულია: 7 ივლისი 2017    /    დასრულებული: 24 აგვისტო 2017

გუდაური-კობის საბაგირო გზის მოწყობა

საერთაშორისო ტენდერის № GOG/DSI/ICB/01-2017

საქართველოს მთავრობამ გამოყო თანხა „გუდაური-კობის საბაგირო გზის მოწყობისათვის“ (საქართველოს მთავრობის განკარგულება #1371, დათარიღებული 30 ივნისი, 2017 წელი).

პროექტის განხორციელება მოიცავს პროექტირებას, მოწოდებას და მონტაჟს:

ლოტი 1 – „გუდაური-კობის საბაგირო გზის მოწყობა: 9, 10, 11“
(GOG/DSI/ICB/01-2017-L1)
ლოტი 2 – „პირველი და კუდების საბაგირო გზის მოწყობა“
(GOG/DSI/ICB/01-2017-L2)
გამოქვეყნებულია: 4 ივლისი 2017    /    დასრულებული: 12 ივლისი 2017

განცხადება გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შესახებ - ასპინძის მუნიციპალიტეტში სოფელ მირაშხანთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაციის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს ასპინძის მუნიციპალიტეტში სოფელ მირაშხანთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაციის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 42 000 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2017 წლის 12 ივლისს 17:00 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 4 ივლისი 2017    /    დასრულებული: 11 ივლისი 2017

განცხადება გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შესახებ - გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ მარტყოფის ტერიტორიულ ერთეულში შემავალი ბროწეულას დასახლების გზის რეაბილიტაციის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ მარტყოფის ტერიტორიულ ერთეულში შემავალი ბროწეულას დასახლების გზის რეაბილიტაციის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 24 500 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2017 წლის 11 ივლისს 16:30 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 4 ივლისი 2017    /    დასრულებული: 11 ივლისი 2017

განცხადება გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შესახებ - ტყიბულის მუნიციპალიტეტში ცხრაჯვართან მისასვლელი გზის რეაბილიტაციის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს ტყიბულის მუნიციპალიტეტში ცხრაჯვართან მისასვლელი გზის რეაბილიტაციის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 45 000 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2017 წლის 11 ივლისს 15:00 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 4 ივლისი 2017    /    დასრულებული: 10 ივლისი 2017

განცხადება გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის შესახებ - თიანეთის მუნიციპალიტეტის, სოფელი ნადოკარი-ხევსურთსოფელის ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის რეაბილიტაციის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერს თიანეთის მუნიციპალიტეტის, სოფელი ნადოკარი-ხევსურთსოფელის ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის რეაბილიტაციის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 80 000 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2017 წლის 10 ივლისს 17:30 საათზე.