დასრულებული ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 15 აგვისტო 2017    /    დასრულებული: 4 სექტემბერი 2017

მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე

პროექტის საიდენტიფიკაციო ნომერი: GOG/CS/LCS/01-2017

საქართველოს მთავრობამ გამოყო თანხა “ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრის მშენებლობისთვისთვის“ საპროექტო მომსახურების შესყიდვის მიზნით. (საქართველოს მთავრობის განკარგულება #1666, დათარიღებული 10 აგვისტო, 2017 წელი).

გამოქვეყნებულია: 8 აგვისტო 2017    /    დასრულებული: 22 აგვისტო 2017

თელავში ბატონის ციხის მუზეუმისთვის კომპიუტერებისა და ელექტრო ტექნიკის მიწოდება

კონტრაქტის/ტენდერის № IBRD/RDP/G/SH/07-2017

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკის დაფინანსება რეგიონული განვითარების პროექტისთვის (RDP). აღნიშნული დაფინანსების გარკვეული ნაწილი გამოყენებული იქნება თელავში ბატონის ციხის მუზეუმისათვის კომპიუტერებისა და ელექტრო ტექნიკის მიწოდების კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისთვის.
გამოქვეყნებულია: 8 აგვისტო 2017    /    დასრულებული: 22 აგვისტო 2017

თელავში ბატონის ციხის მუზეუმისთვის საოფისე ავეჯის (სკამების) მიწოდება

კონტრაქტის/ტენდერის № IBRD/RDP/G/SH/06-2017

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკის დაფინანსება რეგიონული განვითარების პროექტისთვის (RDP). აღნიშნული დაფინანსების გარკვეული ნაწილი გამოყენებული იქნება თელავში ბატონის ციხის მუზეუმისათვის საოფისე ავეჯის (სკამების) მიწოდების კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისთვის.
გამოქვეყნებულია: 31 ივლისი 2017    /    დასრულებული: 26 აგვისტო 2017

ინდივიდუალური კონსულტანტის შერჩევა - არქიტექტორი კულტურული მემკვიდრეობის საკითხებში

შერჩევის № IBRD/RDPIII/CS/IC/08-2017

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან დაფინანსება რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის (RDP III) განსახორციელებლად. საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აპირებს აღნიშნული პროექტისათვის ინდივიდუალური კონსულტანტის, კულტურული მემკვიდრეობის საკითხებში არქიტექტორის შერჩევას.
გამოქვეყნებულია: 26 ივლისი 2017    /    დასრულებული: 29 აგვისტო 2017

თელავში ბატონის ციხის მუზეუმისათვის საექსპოზიციო აღჭურვილობის და საოფისე ავეჯის მიწოდება

კონტრაქტის/ტენდერის № IBRD/RDP/G/NCB/01-2016

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკის დაფინანსება რეგიონული განვითარების პროექტისთვის (RDP). აღნიშნული დაფინანსების გარკვეული ნაწილი გამოყენებული იქნება თელავში ბატონის ციხის მუზეუმისათვის საექსპოზიციო აღჭურვილობის და საოფისე ავეჯის მიწოდების კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისთვის.
გამოქვეყნებულია: 21 ივლისი 2017    /    დასრულებული: 14 აგვისტო 2017

განცხადება (DAP) ელექტრონული ტენდერის შესახებ

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნიკორწმინდაში მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის „ტაძარი ნიკორწმინდა“-ს მიმდებარე ინფრასტრუქტურის, მათ შორის აღნიშნულ ძეგლამდე მისასვლელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაციის სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 2 206 032 ლარს. სატენდერო წინადადების მიღების ვადა სრულდება 2017 წლის 14 აგვისტოს 12:30 საათზე.
გამოქვეყნებულია: 13 ივლისი 2017    /    დასრულებული: 8 აგვისტო 2017

მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე

პროექტის საიდენტიფიკაციო ნომერი IDA/RDPII/CS/CQS/09-2016

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული განვითარების მეორე პროექტის (RDP II) განსახორციელებლად. საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აღნიშნული პროექტის ფარგლებში იწვევს კომპანიებს ქალაქ ვანში გზების რეაბილიტაციისა და მიმდებარე ინფრასტრუქტურის დეტალური დიზაინის მომზადებისა და სერვისების აღწერისთვის.

გამოქვეყნებულია: 13 ივლისი 2017    /    დასრულებული: 14 აგვისტო 2017

დავით გარეჯის ლავრის მონასტერში არსებული საყრდენი კედლების რესტავრაცია რეაბილიტაციის სამუშაოები

საქართველომ მსოფლიო ბანკისაგან (WB) მიიღო დაფინანსება რეგიონული განვითარების პროექტის (RDP) განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის:
დავით გარეჯის ლავრის მონასტერში არსებული საყრდენი კედლების რესტავრაცია რეაბილიტაციის სამუშაოები - # IBRD/RDP/CW/NCB/39-2017

გამოქვეყნებულია: 12 ივლისი 2017    /    დასრულებული: 11 აგვისტო 2017

ვარძიის კომპლექსთან ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა

კონტრაქტის/ტენდერის # IBRD/RDPIII/CW/NCB/11-2017

საქართველოს განზრახული აქვს მიიღოს მსოფლიო ბანკისაგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის (RDP III) განსახორციელებლად და ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: ვარძიის კომპლექსთან ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა, ასპინძის მუნიციპალიტეტი.